5 iunie – Ziua Mondială a MediuluiAnual, începînd din 1972, întreaga lume marchează la 5 iunie Ziua Mondială a Mediului, eveniment care reprezintă un semnal şi un îndemn de a acţiona împreună pentru a proteja mediul ambiant pe care avem datoria de a-l lăsa nealterat generaţiilor viitoare.
În spiritul protecţiei mediului şi educării unui comportament responsabil faţă de natură activează în comuna Răzeni de 10 ani Asociaţia obştească “Eco-Răzeni”. Astfel, organizaţia desfăşoară diverse acţiuni pentru a atrage atenţia populaţiei asupra problemelor de mediu existente pe plan local, naţional şi regional: seminare, concursuri, tabere, campanii de informare, publicaţii, plantarea arborilor, salubrizarea spaţiilor verzi, colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile, etc.
Una dintre problemele de mediu pe care Eco-Răzeni şi-a pus ca obiectiv strategic să o soluţioneze în următorii 5 ani este reabilitarea parcului de pe teritoriul satului Răzeni. Situaţia creată pe teritoriul parcului este una inadmisibilă din punct de vedere a normelor de protecţie a mediului. Considerăm că aceasta este întreţinută de mai mulţi factori: neconştientizarea de către membrii comunităţii a pericolelor pe care îl presupune comportamentul neadecvat faţă de patrimoniul natural, accesul redus la informaţiile de mediu, lipsa iniţiativelor locale de soluţionare a problemelor de mediu cu resurse locale, lipsa gardului care ar împiedica desfăşurarea acţiunilor ilegale pe teritoriul parcului. În acest sens, organizaţia a elaborat broşura „203 sfaturi pentru un comportament responsabil faţă de mediul înconjurător” care a fost distribuită locuitorilor satului. O altă acţiune de amploare iniţiată în 2008 este Campania de colectare a hîrtiei uzate „Copacul de hîrtie” care are ca scop sensibilizarea membrilor comunităţii asupra efectelor defrişărilor şi protecţia mediului prin reducerea cantităţii de hîrtie care este aruncată la gunoi, prin creşterea cantităţii de hîrtie reciclată şi respectiv prin plantarea de copaci de copaci procuraţi din banii obţinuţi la vinderea maculaturii. La prima etapă a acestei acţiuni au fost colectate 2 tone de hîrtie uzată, din care în decembrie 2008 au fost plantaţi 210 puieţi maturi pe teritoriul parcului.
Curăţenia de primăvară în parcul din Răzeni este efectuată de elevi, cadre didactice, funcţionari publici şi agenţii economici din localitate. Acţiuni de salubrizare se efectuează şi în luna august, perioadă în care Eco-Răzeni organizează Tabăra internaţională de lucru social la care participă voluntari din alte state, din ţara noastră şi voluntari din localitate. În acest an, voluntarii urmează să taie arborii uscaţi, să instaleze lăzi de gunoi şi scaune pe aleile parcului.
Eforturile depuse de organizaţie împreună cu o parte din membrii comunităţii cu susţinerea Primăriei Răzeni sînt deseori zădărnicite de persoane care prin acţiunile lor de a aruncă deşeurile în locurile neautorizate, taie copacii maturi şi rupe puieţii noi plantaţi, dau dovadă că încă nu au conştientizat faptul că omul este o specie biologică dependentă de natură şi nu poate trăi în afara ei. Probabil, nu întotdeauna este vorba de rea voinţă sau de nepăsare, de foarte multe ori cauzele sînt reprezentate de cunoştinţele insuficiente sau de interpretarea greşită a informaţiilor incomplete. Oricare ar fi cauza, problema de fond este aceeaşi: starea mediului se agravează în mod alarmant, se amplifică dispariţia habitatelor naturale, resursele naturale sînt din ce în ce mai puţine, accentuîndu-se pe zi ce trece poluarea, acest lucru petrecîndu-se la o scară din ce în ce mai largă.
Mesajul nostru, cu prilejul acestei zile, este că ceea ce facem în direcţia protejării mediului facem, în primul rînd pentru noi, pentru sănătatea noastră şi a generaţiilor care ne vor urma. Totodată, sîntem convinşi că fiecare din noi poate contribui semnificativ la ameliorarea şi protecţia spaţiilor verzi şi a parcurilor.


Posted: 2009-06-03 06:51:58

Viziteaza blogul