Diriginţi din 10 scoli din raionul Cahul au fost instruiti in “Drepturile copilului”

dsc_89641_copyProgramul de instruire a diriginţilor de clase din Liceul Teoretic „M. Eminescu” or. Cahul, Liceul Teoretic „M. Eminescu” s. Crihana Veche, Liceul Teoretic „I. Creangă” or. Cahul, Liceul Teoretic „Ioan Vodă” or. Cahul, Liceul Teoretic „Ion Creangă” s. Zîrneşti, Liceul Teoretic „M. Eminescu” s. Slobozia Mare, Liceul Teoretic „V. Alecsandri” s. Colibaşi, Gimnaziul „Alecu Mare” s. Slobozia mare, Gimnaziul „Alexei Mateevici” s. Manta, Şcoala medie „Ştefan cel mare” s. Văleni în domeniul Drepturilor Copilului s-a încheiat cu succes.

Astfel, diriginţii de clase au fost instruiţi de către directorii educativi din instituţiile sus menţionate în domeniul predării cursului Drepturile Copilului în cadrul orelor de dirigenţie cu utilizarea metodelor interactive şi a filmului instructiv „Cunoaşte-ţi drepturile”. În cadrul instruirii diriginţii de clase au parcurs toate jocurile didactice incluse în Ghidul practic al dirigintelui. Aceştia au avut posibilitatea să se afle atît în postura de copil – în timpul participării la jocuri, cît şi în postura de profesor – în timpul debriefingului jocurilor parcurse.

Activitatea realizată este parte componentă a proiectului „Eficientizarea procesului de educaţie a elevilor din raionul Cahul în domeniul Drepturilor Copilului” iniţiat de către Asociaţia Obştească INTECO.

 

http://inteco.wordpress.com