CRP CAHUL A ÎNAINTAT CONSILIULUI RAIONAL CAHUL RECOMANDĂRI PENTRU VIITOAREA STRATEGIE DE TINERET A RAIONULUI CAHUL

În ziua de 16 iulie 2020, Consiliul Raional pentru Participare Cahul (CRP) a înaintat Consiliului raional Cahul 34 de recomandări privind obiectivele, prioritățile strategice și conținutul planului de acțiuni al Strategiei pentru dezvoltarea sectorului de tineret în raionul Cahul pentru anii 2021-2026.
Recomandările CRP vizează în special:
- consolidarea capacităților structurilor de tineret aflate în subordinea Consiliului raional Cahul;
- susținerea participării tinerilor în procesul de politici publice și în proiectele de dezvoltare comunitară;
- crearea oportunităților economice pentru tineri;
- facilitarea accesului la educație și suport pentru educația non-formală destinată tinerilor;
- măsuri de dezvoltare a serviciilor pentru tineri în domeniile cultură, sport etc., precum și încurajarea tinerilor de a se implica în proiecte și activități civice, culturale, sportive și de alt gen.
Reamintim că cele 34 de recomandări au fost formulate de către reprezentanții organizațiilor societății civile ce fac parte din CRP și reprezentanții altor OSC-uri active din raionul Cahul, în cadrul ședinței trimestriale CRP din 30 iunie a.c. cu tema: Politici de tineret în raionul Cahul: probleme/provocări și soluții.
În acest contex, menționăm că în prezent nu există o strategie raională pentru dezvoltarea sectorului de tineret, strategia anterioară expirând în 2017. Pe 21 ianuarie 2020, la inițiativa CRP, Consiliul raional Cahul a inclus în agenda sa din anul curent elaborarea și aprobarea Strategiei de tineret pentru anii 2021-2026.
**********************************
Proiectul „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent” este implementat de către Centrul CONTACT-Cahul cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.

Recomandările în întregime le găsiți  aici