Ministerului Economiei cere ajutorul cetatenilor

Ministerul Economiei invită reprezentanţii societăţii civile să participe la procesul de elaborare a Planului de recuperare economică a Republicii Moldova. Dupa cum a fost anuntat anterior, una dintre măsurile întreprinse de noul Guvern în scopul stabilizării şi relansării economice a ţării constă în elaborarea Planului de recuperare economică a Republicii Moldova.Prerogativa Guvernului în contextul acestui plan constă în restabilirea încrederii populaţiei în acţiunile Guvernului şi în oportunităţile de trai şi muncă în Republica Moldova , precum şi readucerea economiei pe o traiectorie de creştere durabilă.

Conform unor elaborări prealabile, planul prezintă un set de acţiuni, structurate la nivel de trei priorităţi de bază interdependente: stabilizarea finanţelor publice, relansarea activităţii economice şi asigurarea unei protecţii sociale eficiente şi juste, ce urmează a fi realizate începînd cu ultimul trimestru al anului 2009 şi pînă la finele anului 2011.

Profunzimea crizei, la momentul actual, determină necesitatea implementării unor acţiuni eterogene — de creştere a impozitelor pentru acumularea veniturilor bugetare şi de reducere a cheltuielilor pentru anumite sectoare neprioritare şi categorii de populaţie mai puţin vulnerabile, în paralel cu măsuri de diminuare a poverii fiscale şi susţinere a persoanelor afectate.

Instrumentele pe care Guvernul îşi propune să le aplice pentru stabilizarea şi relansarea economiei variază — de la măsuri de stimulare a consumului şi economiei pînă la măsuri de facilitare a accesului antreprenorilor la mijloace financiare ieftine; de la măsuri universal acceptate pînă la măsuri mai puţin populare, cu un caracter reformator, dar care sînt cruciale în condiţiile actuale.

Asigurarea unui compromis între aceste acţiuni şi instrumente concurente depinde de atingerea următoarele obiective: stabilizarea situaţiei politice în ţară; obţinerea suportului donatorilor în finanţarea proiectelor şi acţiunilor de importanţă majoră, pentru care nu există resurse financiare interne; transmiterea Guvernului „votului de încredere» din partea societăţii pentru realizarea obiectivelor propuse.

Acţiunile implementate în cadrul acestui plan vor avea menirea de a reanima organismul economiei, astfel încât în anul 2011 economi să revină pe o pistă ascendentă. Relansarea economiei va fi însoţită de sporirea volumului producţiei industriale, agricole şi a serviciilor, a investiţiilor străine directe, revigorarea comerţului exterior, diminuarea deficitului bugetar şi reducerea şomajului.

Planul nu vine să substituie programul de guvernare, Strategia Naţională de Dezvoltare (SND), Agenda de politici pentru integrarea europeană sau alte documente de politici publice, ci le completează cu acţiuni concrete şi specifice, menite să atingă obiectivele stabilite în cadrul strategic existent şi în contextul actual al crizei.

Sugestiile şi propunerile sunt aşteptate la adresele de e-mail: ruslan.codreanu@gov.md , tbesliu@mec.gov.md pina in data de 24 octombrie curent.

Comunicat, Ministerul Economiei