Organizatii Neguvernamentale cer reformarea domeniului Mass Media

Opt cele mai importante organizaţii neguvernamentale din domeniul mass-media*** din Moldova au remis Comisiei parlamentare pentru cultură, educaţie, cercetare, sport şi mass-media, precum şi spicherului Mihai Ghimpu, o foaie de parcurs în domeniul mass-media pentru noul Parlament, transmite Agenţia Monitor Media.

După cum anunţă semnatarii, foaia de parcurs în domeniul mass-media conţine cinci domenii sau tipuri de reforme propuse de societatea civilă: reforma audiovizualului public, reforma Consiliului Coordonator al Audiovizualului, deetatizarea presei, politici de stimulare a dezvoltării presei independente şi reforma legislativă.

Societatea civilă consideră că legislativul trebuie, în mod prioritar, să elaboreze şi să aplice mecanisme legale, prin care candidaturile pentru funcţia de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” să nu fie desemnate pe criterii politice. Responsabilizarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) este o măsură urgentă propusă de organizaţiile semnatare, în particular prin introducerea obligativităţii unor audieri parlamentare anuale pe marginea rapoartelor de activitate ale CCA, cu prezentarea rapoartelor alternative.

Autorii foii de parcurs consideră necesară să fie iniţiată un şir de reforme legislative pentru a stimula dezvoltarea presei în R. Moldova şi pentru a crea condiţii economice egale tuturor redacţiilor: deetatizarea publicaţiilor periodice, asigurarea accesului egal şi transparent la „publicitatea de stat” şi scutirea ziarelor de plata TVA din veniturile provenite din activitatea lor editorială etc.


*** Foaia de parcurs a fost semnată de Centrul pentru Jurnalism Independent; Asociaţia Presei Independente; Asociaţia Presei Electronice; Centrul „Acces-info”; Centrul de Investigaţii Jurnalistice; Comitetul pentru Libertatea Presei; Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova şi Uniunea Jurnaliştilor din Moldova.

Sursa: Agentia "Monitor Media"