Războiul petiţiilor: Primăria Căuşeni vs. Grupul Civic Căuşeni

Vă prezentăm o mică istorie despre cum un grup de cetăţeni activi încearcă să promoveze mai multă transparenţă şi acces la informaţii la informaţii publice în cadrul Autorităţilor Publice Locale.

Prolog:

În octombrie 2008 a fost creat Grupul Civic Căuşeni. Scopul Grupului Civic a fost de a promova mai multă transparenţă în activitatea Primăriei Căuşeni. În acest sens membrii Grupului au demara un studiu pentru a documenta situaţia în acest domeniu.  Raportul studiului arată mai deficienţe la acest capitol (vezi aici).

Episod 1:

La data de 30.04.2009 membrii Grupului Civic au elaborat regulamente interne pentru  Primăria şi Consiliul Local Căuşeni şi le-a depus spre examinare Consiliului Local (vezi aici). Funcţionarii publici din cadrul primăriei susţin că proiectele de regulament nu pot fi luate în seamă deoarece Grupul Civic nu este persoană juridică.

Epizodul 2:

În altă şedinţă membrii Grupului Civic dau explicaţii suplimentare (vezi aici) Consiliului Local şi cer repunerea lor în discuţie şi adoptare. La momentul adoptării jumătate din consilierii prezenţi au votat pentru iar jumătate împotrivă (vezi aici). Astfel regulamentele nu sunt adoptate.

Epizodul 3:

În data de 04.08.2009 Membrii Grupului cer explicaţii Consiliului Local (vezi aici). Iar pe data de 16.09.2009 (cu depăşirea termenului de examinare!) Grupul Civic primeşte răspuns (vezi aici) prin care argumentează că regulamentele propuse spre examinare nu au fost adoptate deoarece (1) Grupul Civic nu este persoană juridică şi (2) Adoptatea acestor regulamente de către consiliu ar însemna depăşirea atribuţiilor de către Consiliul Local.
Membrii Grupului Civic adresează un demers repetat (vedeţi aici)

Epizodul 4:

În data de 01.09.2009 Grupul Civic a expediat un demers către Juristul Primăriei Căuşeni, dnl. Focşa Anatol  prin care solicitam avizul sau raportul privind proiectele de decizie înaintate de către Grupul Civic (vedeţi demersul aici).
La data de 08.09.2009 Grupul Civic a primit răspuns din partea dnl. Focşa prin care ne explică că demersul Grupului Civic nu poate fi examinat deoarece nu este semnat (vedeţi aici).
Membrii Grupului Civic expediază demers repetat şi totodată cer pedepsirea disciplinară a Juristului Primăriei (vezi aici şi aici).

În data de 16.09.2009 primeşte răspuns la ambele demersuri (vezi aici şi aici). Argumentînd că pe acst subiect nu va mai examina petiţii din partea Grupului Civic Căuşeni.

Epizodul 5:

Membrii Grupului Civic pregătesc dosarul pentru a acţiona Primăria Căuşeni în instanţa de judecată.

Va urma…

http://civicauseni.com