LADOM: Raportul III privind monitorizarea procesului electoral

Practicarea de către concurenţi a cadourilor electorale ca instrument de convingere a alegătorilor nu este una din metodele agreate de lege. Iar afişajul electoral amplasat în locuri nepermise nu trebuie interpretat de concurenţii electorali ca o compensare a lipsei de acces la informaţie.

Tendinţa de folosire a resurselor administrative de către autorităţile publice centrale şi locale continuă, cu toate că acest fenomen este dezaprobat de opinia publică. Utilizarea directă şi indirectă a resurselor publice în folosul concurenţilor electorali a devenit un pericol pentru corectitudinea alegerilor.

Prin efortul de monitorizare LADOM, prezentul raport constată că campania electorală în această perioada continuă să fie marcată de probleme ce ţin de respectarea legislaţiei electorale şi de comportamentul incorect şi neonest al reprezentanţilor autorităţilor publice şi a concurenţilor electorali în promovarea mesajului electoral.

Tendinţele de folosire masivă a resurselor administrative şi intimidarea concurenţilor electorali şi a alegătorilor compromit reputaţia autorităţilor publice şi pun în pericol integritatea procesului electoral.

Intimidarea observatorilor de către autorităţile publice este un prilej de îngrijorare pentru toţi actorii electorali şi un motiv de reevaluare a modului de colaborare dintre autorităţile publice şi societatea civilă, care urmăresc drept scop comun beneficiul public.

Practicarea de către concurenţi a cadourilor electorale ca instrument de convingere a alegătorilor nu este una din metodele agreate de lege. Iar afişajul electoral amplasat în locuri nepermise nu trebuie interpretat de concurenţii electorali ca o compensare a lipsei de acces la informaţie.

LADOM recomandă CEC să analizeze minuţios toate cazurile de utilizare a resurselor administrative şi să întocmească un raport în acest sens, spre a fi prezentat Curţii Constituţionale în cadrul validării alegerilor.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi: Rima Plăcintă-Condraţchi, e-mail: rplacinta@alegeliber.md,
sau la nr. de tel: (+373-22) 280512/ 280561.