InnoSchool, o nouă inițiativă educațională lansată de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” și Direcția Educație Ungheni

Asociația pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” și Direcția Educație Ungheni, partener strategic asociat, lansează proiectul ,,InnoSchool - Consolidarea inovației sociale și a competențelor antreprenoriale ale elevilor prin inițierea unui nou sistem de învățare”, un proiect finanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014 – 2020, implementat în parteneriat cu 11 organizații din 9 tări dunărene.

Conferința "InnoSchool - Consolidarea inovației sociale și a competențelor antreprenoriale ale elevilor prin inițierea unui nou sistem de învățare”, care a avut loc în Ungheni, la 30 octombrie 2018, reprezintă primul eveniment marca InnoSchool în Republica Moldova.

La eveniment au participat peste 100 tineri din 8 licee și 3 instituții de învățămînt profesional tehnic din raionul Ungheni, 15 reprezentanți ai instituțiilor de învățămînt (directori, directori adjuncți), 3 profesori care predau bazele antreprenoriatului, reprezentanți ai autorităților publice locale, ai organizațiilor societății civile și mass-media.

“La nivelul țării noastre proiectul va fi implementat în raionul Ungheni și vor fi implicați 200 elevi, cu vîrsta de 17-18 ani, din 10 instituții de învățămînt. Acest proiect propune un sistem inovativ de învățare centrat pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale, printr-o sinergie între practici tradiționale de predare și noi metode, prin activități digitale, socializare on-line și competiții interșcolare Ulterior această metodologie va fi transferată către alte raioane” a declarat Iulia Pancu, Șef Direcția Educație Ungheni.

Alexandru Ambros, Primar al municipiului Ungheni, și-a exprimat susținerea pentru această inițiativă menționînd că InnoSchool va atinge nevoia de schimbare în sensul dezvoltării culturii antreprenoriale, stimulării implicării și inovării sociale în rândul tinerilor. De asemenea, acesta i-a îndemnat pe tineri să tindă să fie „cei mai buni” în ceea ce fac, să devină cetățeni responsabili, capabili să contribuie la bunăstarea comunității lor.

Reprezentanții JCI Ungheni, Dionisie Ternovschi și Andrian Cheptonar, participanți la eveniment,  au inspirat tinerii și i-au îndemnat pe aceștia să profite de oportunitățile existente, să fie creativi și inovativi, precum și să aibă curajul de a aplica ideile lor în practică.

„Consider că implicarea nostră, a tinerilor, este imperativă. Noi suntem capabili să observăm ce se întîmplă în comunitatea noastră și să contribuim la generarea ideilor inovative pentru schimbarea lucrurilor spre bine. Activitățile proiectului InnoSchool ne vor ajuta să înțelem principiile dezvoltării unei afaceri sociale și să le aplicăm pentru rezolvarea anumitor probleme sociale și de mediu”, a menționat Tiberius Toma, elev la Colegiul de Medicină din Ungheni.

Proiectul ,,InnoSchool - Consolidarea inovației sociale și a competențelor antreprenoriale ale elevilor prin inițierea unui nou sistem de învățare” este rezultatul unui proces de valorificare a expertizei celor 11 parteneri ai proiectului, din Republica Cehă, România, Bulgaria, Slovacia, Austria, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Ungaria și Republica Moldova.

În cadrul proiectului vor fi organizate ateliere de lucru, consultări publice și acțiuni comune cu factori de decizie. O atenție deosebită va fi acordată pilotării unui sistem inovativ de învățare în 9 țări din Europa, cîte 10 școli din fiecare țară, cu un grup țintă de 1800 elevi. Ulterior vor fi elaborate 9 Planuri de Acțiune privind ajustarea curriculumul-ului din țările participante la pilotare. Aceste Planuri de Acțiune reprezintă pilonii InnoSchool pentru sustenabilitatea și transferabilitatea sa.

Proiectul este cofinanțat din fondurile Uniunii Europene prin Programul Transnațional Dunărea, Axa Prioritară 1 ,,Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunarii”, Obiectiv specific ,,Creșterea compețentelor pentru inovarea în mediul social și mediul de afaceri”, având durata de implementare de 36 de luni, cu începere din 1 septembrie 2018.

Pentru mai multe informații despre proiect va invitam sa vizitați pagina oficială http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innoschool

Articol adaugat de: Asociatia FACLIA