A avut loc primul Festival multietnic interșcolar în raionul Cantemir

La 16 noiembrie, de Ziua Internațională a toleranței, Centrul de Instruire și Dezvoltare Educațională a organizat un Festival multietnic și multicultural interșcolar în raionul Cantemir, activitate ce face parte din proiectul „Promovarea comunicării interetnice și a toleranței în rândul elevilor din raionul Cantemir”. Peste 50 elevi din diferite instituții gimnaziale au fost implicați într-un spectacol de muzică, poezie și dans tradițional al minorităților etnice din raionul Cantemir.

Prin manifestarea cultural-artistică s-a dorit promovarea toleranței, diversității culturale, a importanței dialogului intercultural, dar și implicarea elevilor în activități de promovarea a culturii multietnice.

„Participanții la festival au depus mult suflet în numerele artistice pregătite și au demonstrat că toleranţa şi respectul pentru cei din jur, indiferent de naţionalitate şi arie culturală, încurajează dezvoltarea armonioasă a societății. Pe lângă muzica și dansuri populare specifice fiecărei etnii participante (bulgară, rusă, ucraineană, rromă, moldovenească), recitalul și poezia au făcut parte din regalul multietnic”, a menționat Victoria Isac, manager de proiect.

Publicul prezent s-a bucurat de frumusețea prestațiilor artistice, dar mai ales de voia bună și implicarea participanților.

Acest proiect este finanțat de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările și concluziile acestui articol aparțin Asociației Obștești menționate și nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.

Asociația Obștească „Centrul de Instruire și Dezvoltare Educațională” este o organizație non-profit, fondată în anul 2017, care contribuie la instruirea și implementarea programelor educaționale, civice, culturale și sociale.