Apelul Promo-LEX catre autoritatile RM si ale Rusiei in legatura cu eventualele discutiiPornind de la prevederile Acordului moldo-rus din 21 iulie 1992, luand in consideratie Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Conventia Europeana pentru apararea Drepturilor Omului si a libertatilor fundamentale precum si numeroasele documente internationale pe care Republica Moldova si Federatia Rusa le-au ratificat, obligandu-se sa le respecte;

Intuind ca Republica Moldova si Federatia Rusa au aderat benevol la cele mai importante structuri internationale si regionale cu scopul de a asigura aplicarea si respectarea universala si efectiva a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

Considerand ca eforturile comune ale autoritatilor Republicii Moldova si ale Federatiei Ruse au drept scop principal solutionarea problemei transnistrene, conform declaratiilor oficiale ce se refera la respectarea principiilor dreptului international si respectului reciproc,

Reamintind despre angajamentele luate de catre Federatia Rusa la Summitul OSCE din 1999 si  atasamentul profund fata de solutionarea conflictului transnistrean, exclusiv in cadrul formatului de negocieri "5+2" legal recunoscut si in speranta ca aceasta intilnire nu-l va substitui sub nici o forma,

Asociatia Promo-LEX face apel catre autoritatile Republicii Moldova si ale Federatiei Ruse sa includa in cadrul discutiilor (eventuale) de la Moscova din 18 martie 2009 subiectul privind situatia incalcarii sistematice a drepurilor omului in regiunea transnistreana, admise de catre administratia de facto din regiune, marea majoritate a reprezentantilor careia sunt cetateni ai Federatiei Ruse.

Pe parcursul ultimilor 17 ani, drepturile si libertatile fundamentale ale diferitor categorii de persoane din regiune sunt in cel mai bun caz ignorate de catre autoritatile constitutionale, incalcate flagrant de catre administratia de la Tiraspol, si desconsiderate de Federatia Rusa ca stat garant si semnatar al acordului moldo-rus.

În ultimii ani, Asociatia Promo-LEX a sesizat constant opinia publica despre numeroasele probleme cu care se confrunta populatia regiunii transnistrene si/sau persoanele care se afla temporar in acest teritoriu, insa autoritatile constitutionale se limiteaza la prezentarea unor argumente politice, renuntand astfel la indeplinirea obligatiilor sale pozitive fata de cetatenii sai sau alte persoane ce se afla sub jurisdictia sa in acest teritoriu, iar Federatia Rusa contrar angajamentelor internationale mentine controlul de facto asupra regiunii si contribuie direct la pastrarea unui status-quo existent la momentul pronuntarii Hotararii CtEDO pe cazul Ilascu.

Consideram ca cele mai stringente probleme constatate de expertii nostri sunt:

  1. Asigurarea dreptului de a alege si de a fi ales pentru locuitorii regiunii transnistrene;
  2. Asigurarea respectarii dreptului la libera circulatie (p.5 din Acordul moldo-rus din 21.07.92);
  3. Asigurarea respectarii depline a dreptului la proprietate si posesie, in special a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole pentru locuitorii din zonele rurale si respectiv asupra intreprinderilor din regiune cu verificarea oportunitatii investitiilor;
  4. Asigurarea protectiei si garantarea drepturilor recrutilor, tinerilor care refuza inrolarea benevola in structurile para-militare din regiune si a celor care sunt inrolati la moment;
  5. Asigurarea respectarii dreptului la informatie alternativa si variata, din diferite surse de informare;
  6. Asigurarea respectarii depline a dreptului la educatie in limba materna in regiune;
  7. Asigurarea dreptului la asociere si a activitatii sectorului neguvernamental in regiune;
  8. Asigurarea dreptului la libertatea individuala si protectiei impotriva relelor tratamente;
  9. Asigurarea respectarii altor drepturi fundamentale, a caroro violare a fost constatata de catre parti.
Consideram ca discutarea acestor probleme va duce cel putin la ameliorarea situatiei in domeniile respective.

De asemenea, cerem transparenta in procesul de negocieri si discutii privind reglementarea transnistreana cu implicarea si consultarea societatii civile de pe ambele maluri ale Nistrului, precum si elaborarea unui mecanism eficient de aparare a drepturilor si libertatilor fundamentale ale tuturor locuitorilor regiunii.

 

Departamentul Juridic

Asociatia Promo-LEX