Centre pentru Educația Adulților (CEA) în raionul Glodeni

În data de 30 martie 2017, la Glodeni, a avut loc lansarea proiectului „Crearea centrelor rurale pentru educația adulților (CEA)”. Proiectul este implementat de Asociația “Moștenitorii” (Bălți), cu suportul financiar al Asociației “DVV International Moldova” (Chișinău), în colaborare cu Secția Cultură Glodeni. Pe parcursul anului 2017, bibliotecile publice din raionul Glodeni vor fi antrenate în instruiri cu privire la crearea centrelor de educație a adulților, ceea ce va duce la stimularea activismului cetățenilor din mediul rural, dezvoltarea competențelor bibliotecarilor în vederea dezvoltării unor servicii inovative și desfășurarea de cursuri axate pe nevoie reale ale categoriilor dezavantajate ale populației.

Activități cu caracter similar au fost desfășurate și în cadrul biblotecilor publice din raionul Rîșcani, pe parcursul perioadei 2014-2016. În prezent, în raionul Rîșcani există o rețea viabilă de CEA, care oferă servicii și instruiri gratuite pentru populația adultă. Este salutabil faptul că în spatele acestor acțiuni frumoase se găsește efortul conjugat al diferitor actori comunitari care doresc să schimbe lucrurile spre bine: Biblioteca, Casa de Cultură, Primăria, Liceul, Gimnaziul, Grădinița, Biserica, etc.

La conferința de lansare a proiectului a luat cuvînt dna Olga Mutelica, șefa Secției Cultură a Consiliului Raional Glodeni, care a subliniat importanța majoră a educației pe tot parcursul vieții, însoțite de dezvoltare personală, creștere cantitativă și calitativă a numărului locurilor de muncă, precum și de sporirea gradului de coeziune socială.

Dna Veronica Garbuz, coordonatorul proiectului din partea Asociației “Mostenitorii”, a făcut o trecere în revistă a activităților care urmează să fie organizate și desfășurate pe parcursul anului 2017, printre care menționăm: consultări comunitare cu privire la identificarea necesităților locale de educație a adulților, vizite de documentare, Caravana serviciilor inovative, traininguri, conferințe, etc.

În urma implementării proiectului vor fi lansate 5 Centre pentru Educația Adulților în 5 localități din raionul Glodeni, circa 100 persoane vor participa la instruiri, vor fi create și consolidate parteneriate cu actorii comunitari, va spori nivelul de pregătire al bibliotecarilor în organizarea activităților pentru adulți.