„Cunoaște-ți drepturile împreună cu noi” - a fost lansată campania de informare privind drepturile copiilor aflați în contact cu poliţia

M2 4„Ce se întâmplă dacă ...?”, se întreabă copiii care intră în contact cu poliția, fie în calitate de victime, martori sau în calitate de bănuiţi. Noua campanie de informare vine să răspundă la această întrebare. Campania „Cunoaște-ți drepturile împreună cu noi” are drept scop informarea copiilor și părinților/îngrijitorilor lor cu privire la drepturile copilului și procedurile pe care le-ar putea parcurge acesta în timpul primelor etape ale contactului cu sistemul de justiție.

Campania este realizată de către Delegația Fundației Elvețiene Terre des hommes-Lausanne în Republica Moldova și Inspectoratul General al Poliție al Republicii Moldova, cu susținerea financiară a Uniunii Europene. Campania face parte din proiectul „Consolidarea competențelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societății civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiție al Republicii Moldova”.

În fiecare an, până la 2500 de copii din Republica Moldova intră în contact cu sistemul de justiţie. Probabilitatea ridicată de discriminare și rele tratamente împotriva copiilor în primele etape ale contactului acestora cu sistemul de justiție din țară, impune informarea acestora despre drepturile lor, despre structurile și persoanele de referință cărora să se adreseze în cazul în care le sunt încălcate drepturile.

Prin urmare, pentru a îmbunătăți accesul la informație, în cadrul proiectului au fost elaborate un set de materiale: pliantele „Ce se întâmplă dacă ...?”,  posterul „Cunoaște-ți drepturile împreună cu noi”și filmul „Justiția pentru copii”.

Campania „Cunoaște-ți drepturile împreună cu noi” va avea loc la nivel național, cu scopul principal de ridicare a gradului de conștientizare, urmând să fie implicat un număr cât mai mare de copii și părinți/îngrijitori.

Campania se va desfășura în perioada martie-noiembrie 2015 și include următoarele activități:

  • distribuirea și afișarea posterelor și pliantelor în toate școlile și Inspectoratele/sectoarele de poliție din țară;
  • desfășurarea unor ore de curs cu copiii și părinții/îngrijitorii lor, cu tentă informativă și de prevenire, de către Inspectorii Biroului Siguranță Copii în cadrul tuturor școlilor și taberelor de vară. Orele de curs vor avea drept reper filmul „Justiția pentru copii”. În acest sens, la 12 martie, toţi Inspectorii au fost instruiţi cu privire la modul de efectuare a orelor respective. 
  • desfășurarea unui concurs online pentru copii, în perioada 22 aprilie - 22 mai 2015. Chestionarul din cadrul concursului se va baza pe informațiile furnizate în film, pliante și poster. Concursul va culmina cu premierea câştigătorilor ce va avea loc în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Internaționale a Copilului,  la 1 iunie.

Versiunile electronice ale tuturor materialelor informative sunt disponibile pe www.tdh-moldova.md și www.igp.gov.md. Chestionarul online, de asemenea, va fi plasat pe aceste site-uri.

Conștientizarea și cunoașterea pot schimba viața. Prin intermediul campaniei „Cunoaște-ți drepturile împreună cu noi”, copiii vor ști că, atunci când intră în contact cu organele de aplicare a legii, au următoarele drepturi:

  • Dreptul de a fi informat;
  • Dreptul de a contacta rudele;
  • Dreptul de a participa, de a-și exprima opinia și de a tăcea;
  • Dreptul la traducător sau interpret;
  • Dreptul la apărare;
  • Dreptul la protecție împotriva violenței fizice și psihologice.

Pentru informații suplimentare, contactați:

Olivia Pîrțac

Coordonatorul Programului Justiția pentru copii

E-mail: olivia.pirtac@tdh-moldova.md