Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) oferă consultații juridice gratuite jurnaliștilor și instituțiilor mediaDepartamentul Politici şi Legislaţie Media al Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) oferă gratuit consultații juridice pentru jurnaliști și organizațiile mass-media din Republica Moldova. Astfel, CJI își propune să contribuie la identificarea și soluționarea problemelor juridice ale organizațiilor mass-media. Solicitanţii pot beneficia de asistenţă juridică calificată, copii ale actelor legislative în vigoare, informaţii despre alte surse de asistenţă necesară etc.

Consultațiile sunt disponibile în domeniul legislației mass-media, drepturilor și obligațiilor jurnaliștilor, în special: apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, dreptul la libertatea de exprimare, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, publicitate, dreptul de autor. Consultațiile se oferă atât telefonic, cât și în persoană sau prin e-mail. 

De asemenea, CJI oferă, în anumite cazuri, reprezentare gratuită in instanţele de judecată în cauzele în care sunt disputate drepturile mass-media.

Dacă aveți nevoie de o  consultație pe problemele legislației mass-media din Republica Moldova, Vă rugăm să o contactați pe Tatiana Puiu, tel: (+373 22) 260 937, mobil (+373) 79720003, e-mail: puiutatiana@gmail.com 

Consultațiile juridice gratuite sunt oferite în cadrul proiectului „Fortificarea cadrului legislativ în domeniul mass-media în Republica Moldova”, implementat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative, Londra.