CJI oferă consultații juridice gratuite jurnaliștilor și instituțiilor mediaDepartamentul Politici şi Legislaţie Media al Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) oferă gratuit consultații juridice pentru jurnaliști și organizațiile mass-media din Republica Moldova. Astfel, CJI își propune să contribuie la identificarea și soluționarea problemelor juridice ale organizațiilor mass-media. Solicitanţii pot beneficia de asistenţă juridică calificată, copii ale actelor legislative în vigoare, informaţii despre alte surse de asistenţă necesară etc.

Consultațiile sunt disponibile în domeniul legislației mass-media, drepturilor și obligațiilor jurnaliștilor, în special: apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, dreptul la libertatea de exprimare, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, publicitate, dreptul de autor. Consultațiile se oferă atât telefonic, cât și în persoană sau prin e-mail. 

De asemenea, CJI oferă, în anumite cazuri, reprezentare gratuită in instanţele de judecată în cauzele în care sunt disputate drepturile mass-media.

Dacă aveți nevoie de o  consultație pe problemele legislației mass-media din Republica Moldova, Vă rugăm să o contactați pe Tatiana Puiu, tel: (+373 22) 260 937, mobil (+373) 79720003, e-mail: puiutatiana@gmail.com 

Consultațiile juridice gratuite sunt oferite în cadrul proiectului „Fortificarea cadrului legislativ în domeniul mass-media în Republica Moldova”, implementat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative, Londra.