Centrul Regional de Asistenta a Consumatorilor Nord (CASC NORD) în domeniul securității alimentare, a fost creat la Bălți

CENTRUL DE ASISTENȚĂ A CONSUMATORILOR NORD este lansat de către AO ”CERTITUDINE” ca o structură regională, alternativă, care va oferi servicii de informare și consultanță consumatorilor, agenților economici, instituțiilor de stat și altor actori interesați în domeniu, va susține activități de promovare a drepturilor consumatorilor, activități de instruire și sensibilizare a consumatorilor privind drepturile lor, contribuind la sporirea securității alimentare și sănătății națiunii.Proiectul are o durată de 24 luni, fiind susținut financiar de Fundaţia Est – Europeană Moldova (FEE) în parteneriat cu Fundaţia „Eurasia Partnership Foundation” din Georgia, cu suportul Uniunii Europene, în cadrul proiectului ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”. Proiectul este co-finanțat de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.CENTRUL DE ASISTENȚĂ A CONSUMATORILOR NORD este administrat de AO ”CERTITUDINE”.

Activitățile proiectului sunt implementate în parteneriat cu instituțiile locale care activează în domeniul securității alimentare și apărării Drepturilor Omului.

Pentru consultanță și sprijin în domeniul protecției drepturilor consumatorilor vă rugam sa ne contactați la adresa:
str. Dostoievski 63, mun. Bălți, Telefon: 023127554, 079999538, 060776441, e-mail: consumator.blt@gmail.com, Persoane de contact: Dodi Ion - coordonator CASC Bălți, Graur Eugeniu - coordonator proiect

Articol adaugat de: Carolina Rusu