Avertizare
  • JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 413

Reţea Naţională în popularizarea energiei verzi în Moldova

Asociaţia Obştească „Alianţa între generaţii” din Făleşti demarează activităţile de creare a Reţelei Naţionale a utilizatorilor de ecotehnologii, activităţi ce se înscriu în cadrul proiectului „Reţea naţională pentru utilizatorii de eco-tehnologii”. Acest proiect este implementat datorită grantului acordat prin intermediul Proiectului SECTOR al centrului Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est, finanţat de către Guvernul Suediei.

Ideea principală constă în popularizarea şi promovarea unui nou concept de utilizare a tehnologiilor inovaţionale care pot fi confecţionate în condiţii de casă şi pot fi accesibile majorităţii populaţiei din R. Moldova.

Participanţii şi beneficiarii proiectului vor cunoaşte tehnologiile ce ţin de confecţionarea sistemelor de colectoare solare pentru încălzirea aerului în obiecte de locuit şi a apei menajere pentru uz casnic şi industrial, staţii de iepurare a apei şi obiecte de sanitaţie sigură Ecosan.

Proiectul îşi propune misiunea de a crea o Reţea a utilizatorilor de ecotehnologii în baza activităţlor desfăşurate de către AO „Alianţa între generaţii” din Făleşti, AO „Ormax” din Drochia şi AO „Renaşterea Rurală” din com. Tohatin (mun. Chişinău), care pe parcursul anilor 2012-2014 au organizat ateliere de lucru de instruire a cetăţenilor din localităţi rurale cu privire la confecţionarea şi utilizarea de ecotehnologii – colectoare solare, wc-ecosan, filtre ecologice, cuptoraş solar, uscător solar  de plante şi fructe, paltforme de compostare, etc.

Aceste unităţi au permis extinderea spectrului de interese şi necesităţi ale utilizatorilor, fapt ce a generat crarea Primului Centru social inovativ de ecotehnologii în oraşul Drochia.

De asemenea, au fost create instalaţii solare în localitatea Tohatin (mun. Chişinău), în satele Cineşeuţi (Criuleni), Musteaţa şi Sărata Veche (Făleşti), Cotova, Ţarigrad (Drochia). Ca urmare, utilizatorii sunt informaţi la moment prin intermediul unui buletin informativ editat de AO „Ormax” despre capacitatea utilizatorilor de a confecţiona aceste instalaţii în condiţii auxiliare, fără a cheltui mijloace pentru procurarea lor.

Crearea reţelei are ca scop extinderea geografică a utilizatorilor de ecotehnologii prin intermediul activităţilor planificate de proiect, elaborînd o strategie şi un plan de activităţi funcţionale. Activităţile preconizate de proiect pentru obţinerea rezultatelor scontate constau în Identificarea ONGurilor de mediu şi dezvoltare durabilă din R. Moldova în aplicarea eco-tehnologiilor în Republica Moldova plus regiunea Transnistreană; contactarea de ONGuri din R. Moldova şi regiunea Transistreană pentru oferirea unu protocol de colaborare şi intenţie de aderare la o Reţea naţională a utilizatorilor de eco-tehnologii; organizarea workshop-uri pentru reprezentanţi ai ONGurilor de mediu din R. Moldova pentru prezentarea generală a conceptului de eco-tehnologii şi crearea unei Reţele naţionale; organizarea de ateliere de lucru de prezentare a diferitor modele de utilaje eco-tehnologii disponibile la parteneri în regiunile identificate.

Persoanele, ONG-urile, instituţiile interesate pe domeniu sunt invitaţi să contacteze: cifalesti@gmail.com