UN NOU CENTRU TRANSFRONTALIER VA PROMOVA DEZVOLTAREA DURABILA IN R. MOLDOVA SI ROMANIA

Centrul de mediere si securitate comunitara(CMSC) din Iasi, Romania, si organizatia nonguvernamentala „Copil, Comunitate,Familie" (CCF) din R. Moldova au lansat luni, 9 iunie, un proiect privindcrearea unei structuri regionale permanente, menite sa contribuie laconsolidarea relatiilor dintre organizatiile neguvernamentale si institutiilepublice locale din regiunea de granita a celor doua tari - Centrultransfrontalier de resurse pentru o dezvoltare durabila. Proiectul este finantatde UE, transmite Info-Prim Neo. 

Laura Albu, presedinte executiv al CMSC si conducator alproiectului, a spus ca este vorba un centru virtual, care va oferi informatiiutile ONG-urilor si administratiei publice locale din zona de frontiera, prinpublicarea datelor despre profilul acestora, prin prezentarea metodologiilor siinstrumentelor ce tin de implementarea proiectelor de dezvoltare durabila,precum si a experientelor acumulate in cadrul u nor proiecte anterioare.

Cristina Chertz, expert la Centrul de resurse siconsultanta in educatie din Iasi a apreciat ca pentru implementarea unorproiecte reciproc avantajoase este necesar ca partenerii sa se cunoasca. Panala sfarsitul acestui an se asteapta inscrierea unui numar de peste 50 deutilizatori permanenti ai site-uilui Centrului: www.dezvoltaredurabila.eu. Estevorba de peste 40 de ONG-uri active din Romania (din judetele Botosani, Galati,Vaslui si Iasi) si de pe teritoriul Republicii Moldova, si, cel putin, optadministratii publice locale din cele doua tari.

Anatol Buzut , primarul comunei Limbenii -Noi din raionulGlodeni a mentionat ca are experinta conlucrarii in cadrul unor proiecte cudonatori internationali. "Ne-am convins ca implementarea unor proiecte, pe carenoi insine le identificam, se soldeaza cu rezultate bune. Ele schimba simentalitatea oamenilor care se simt implicati si mai responsabili pentru cefac̶ 1;, a mentionat Buzut. 

Potrivit autorilor proiectului,va fi efectuat si unstudiu al necesitatilor autoritatilor publice locale din aceasta zona, datele caruiavor fi puse in baza viitoarei strategii transfrontaliere in domeniul dezvoltariidurabile. De asemenea, se prevede plasarea pe site a 40 articole si materialede inters, precum si tiparirea unui Ghid transfrontalier Romania -RM pentru odezvoltare durabila.

 

www.info-prim.md