Alexandru Machedon: “Ştiinţa nu trebuie să se oprească în laboratoare”

Compania StarNet continuă să se implice activ în dezvoltarea şi punerea în practică a proiectelor ştiinţifice, educaţionale şi celor din industria tehnologiilor informaţionale. StarNet şi-a luat angajamentul să participe la Programul Orizont 2020, la ridicarea nivlului de calificare a profesorilor din institutiile de invatamant din Moldova şi la restaurarea unor monumente cu valoare istorică pentru Moldova.

Toate aceste oportunităţi şi direcţii de colaborare între comunitatea ştiinţifică şi sectorul privat au fost discutate la sfârşitul acestei luni în cadrul unei întâlniri oficiale dintre preşedintele interimar al Academiei de Ştiinţă a Moldovei, acad. Ion Tighineanu şi Alexadru Machedon, preşedintele şi fondatorul Companiei StarNet. La masa rotunda au mai fost prezenţi dr. hab. Veaceslav Ursachi, coordonator al Secţiei Ştiinţe inginereşti şi tehnologice a AŞM, dr. Igor Cojocaru, directorul Institutului Dezvoltării Societăţii Informaţionale şi dr. Petru Bogatenco, reprezentantul Asociaţiei RENAM.

În cadrul dialogului, Compania StarNet s-a arătat interesată de un parteneriat productiv al sectorului public-privat in cadrul unor proiecte comune desfăşurate în avantajul societăţii noastre.
Astfel, StarNet ar putea să participle activ la pregătirea propunerilor de proiecte şi implementarea lor pentru Programul Comunitar Orizont 2020, care este cel mai amplu program cadru al Uniunii Europene de cercetare şi dezvoltare de până acum şi are alocat un buget de aproape 80 de miliarde de Euro.

Un alt aspect abordat în cadrul întâlnirii, a fost pregătirea cadrelor de înaltă calificare, pentru ca tinerii talentaţi să aibă posibilitatea de a-şi ridica nivelul profesional. Părţile au discutat şi posibilităţile de organizare a unor evenimente comune, conferinţe, simpozioane, mese rotunde în scopul unui schimb eficient de informaţii şi colaborarării cu societatea civilă.

Preşedintele Companiei StarNet şi- a exprimat disponibilitatea de a contribui la ridicarea nivelului în educaţie şi cercetare, de a crea o sinergie între ştiinţă şi sectorul economic. „Teoria rămâne în biblioteci, dar scopul principal este să putem aplica rezultatele cercetărilor ştiinţifice, efectuate în Republica Moldova, în industria reală şi să câştigăm bani prin aceste parteneriate, pentru a contribui astfel la dezvoltarea ţării noastre”, a spus omul de afaceri, specificând că deja a sosit timpul când business-ul trebuie să se implice activ în realizarea proiectelor economice şi sociale.

Totodată, părţile au convenit asupra unei colaborări în vederea restaurării Bustului astrofizicianului Nicolae Donici din Dubăsarii Vechi, preşedintele Companiei StarNet exprimându-şi disponibilitatea de a veni cu un suport financiar în acest sens.

www.starnet.md

 

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă