Incluziunea echitabilă prin participare

041113-2În perioada 11-30 octombrie 2013 în șase localități compact populate de cetățenii de proveniență Romă din Republica Moldova – satul Cărpineni, raionul Hîncești, orașul Hîncești, satele Chetrosu și Gribova din raionul Drochia, satul Parcani, raionul Călărași, și satul Ferapontievca, raionul Comrat, – au fost organizate training-uri de formare a capacităților de participare în luarea deciziilor la nivel local.
Scopul acestui set de activități a fost să promoveze inițiativa participării civice a comunității rome prin participarea în luarea deciziilor la nivel local, astfel promovînd interesele comunității rome și incluziunea socială echitabilă.

Ședințele s-au desfășurat în incinta primăriilor din fiecare localitate în parte, la eveniment fiind prezenți reprezentanții APL, liderii și activiști pro-romi, membrii grupelor de inițiativă, precum și echipa de experți „Ograda Noastra” ONG.

Echipa de experți „Ograda Noastra” ONG au facilitat discuțiile și au răspuns la o serie de întrebări legate de problemele specifice a comunității de romii. Un accent special a fost pus asupra participării civice și efectelor dobîndite, prezentînd ca exemplu de succes campania „Acționăm pentru că ne pasă!” realizată în șase localități din Republica Moldova cu scopul combaterii atitudinilor și stereotipurilor negative vis-à-vis de cetățenii de proveniență romă prin ridicarea nivelului de participare și implicarea în viață comunității.

Comunitatea romă, non-romă și reprezentanții APL prezenți în cadrul acestor evenimente au menționat importanța efortului depus de către „Ograda Noastra” ONG în vederea integrării echitabile a comunității de romi, și în special modul nou de abordare, eficiența căruia a fost demonstrată prin rezultatele obținute și mișcarea stării lucrurilor spre mai bine.

Setul de training-uri de formare a capacităților de participare în luarea deciziilor la nivel local este activitate din cadrul inițiativei „Creșterea nivelului de incluziune a romilor din Republica Moldova: dezvoltarea capacităților și facilitarea participării egale” implementată de Centrul de Resurse și Consultanță „Ograda Noastra” ONG cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova.