Legea privind transportul naval intern a fost promulgată. Preşedintele ţării a ignorat opinia societăţii civile

Preşedintele Nicolae Timofti a promulgat Legea privind transportul naval intern al Republicii Moldova, prin Decretul prezidenţial nr. 826 din 11 octombrie 2013 (Monitorul Oficial Nr. 238-242, art Nr: 671, publicat la 25.10.2013. Decretul).

Astfel, Preşedintele R. Moldova a ignorat demersul societăţii civile, ecologiştilor (inclusiv membri ai Grupului de Lucru Mediu CNP), care, după ce s-au pronunţat la fiecare etapă de elaborare a proiectului Legii, au expediat un Apel şi în adresa şefului statului.

Membrii Grupului de Lucru Mediu CNP îşi exprimă regretul faţă adoptarea şi promulgarea Legii privind transportul naval intern - o lege antiecologică, cu consecinţe directe asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

Amintim că în textul Apelului, expediat la data de 19 iulie 2013, se reiterează faptul că: "punerea în aplicare a Legii „Cu privire la transportul naval intern”  va cauza daune irecuperabile ecosistemelor principalelor râuri - Nistru şi Prut. Legea va genera nu doar distrugerea ecosistemelor râurilor noastre, dar şi va favoriza şi încuraja corupţia în sistem".

Semnatarii Apelului - 31 de organizaţii neguvernamentale din R. Moldova, la care s-au alăturat 10 ONG-uri din Transnistria şi regiunea Odessa a Ucrainei - susţin că pentru a exclude impactul negativ a activităţilor de menţinere şi adâncire a şenalului navigabil, în Art. 6 al sus-numitei Legi, trebuie să fie incluse două aliniate (5) şi (6), cu următorul conţinut (în redacţie susţinută în unanimitate de către Comisia de Mediu şi Schimbările Climatice a Parlamentului şi de către comunitate academică şi ONG-uri):

(5) Nisipul şi prundişul extrase din albia minoră a râurilor, inclusiv în cadrul lucrărilor de amenajare sau de menţinere a şenalului navigabil, urmează a fi returnate integral în albia minoră a râurilor, în amonte de la locul extragerii, pentru formarea boiştilor, conform proiectului aprobat de autoritatea centrală de mediu.

(6) Comercializarea nisipului şi prundişului extrase din albia minoră a râurilor este interzisă.

"Atragem atenţiei Dvs. că problema extragerii sedimentelor din principalele râuri ale R. Moldova ţine de  securitatea naţională. Vă rugăm să nu promulgaţi Legea „Cu privire la transportul naval intern” şi s-o restituiţi Parlamentului pentru introducerea prevederilor sus menţionate (redacţia propusă a  Art. 6), care vor  exclude impactul negativ al activităţilor de menţinere şi adâncire a şenalului navigabil", se spune în textul Apelului adresat Preşedintelui Republicii Moldova, dl Nicolae Timofti.

Textul integral al Apelului către Preşedintele Nicolae Timofti, expediat la 19 iulie 2013, poate fi consultat pe pagina web cnp.md.