Raioanele Râşcani şi Cahul analizează mai multe opţiuni de aprovizionare cu apă şi canalizareUn grup de experţi au prezentat administraţiei raionale şi locale din raioanele Râşcani şi Cahul mai multe opţiuni tehnice de asigurare cu apă şi canalizare a populaţiei locale. Analizele fac parte din ample studii de fezabilitate, elaborate cu sprijinul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), oferit prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova".

Datorită acestor studii, care vor fi finalizate în septembrie 2013, atragerea investiţiilor în acest sector va fi previzibilă şi posibilă. Pentru fiecare raion a fost contractat câte un ONG local, care a efectuat un sondaj pentru a măsura gradul de suportabilitate al cetăţenilor pentru a achita servicii de apă şi canalizare.

„Studiul constată pe de o parte o informare deficitară a populației cu privire la calitatea proastă a apei pe care o consumă în prezent. Însă, chiar şi pe acest fundal, pragul psihologic al prețului pe care gospodăriile sunt gata să-l suporte în cazul unui serviciu de aprovizionare depășește costurile apei în cele mai multe din oraşele ţării", susţine sociologul de la CBS-AXA Vasile Cantarji.

Pentru raionul Râşcani, studiul acoperă doar clusterul Prut, adică acele localităţi pentru care opţiunea cea mai rezonabilă este alimentarea cu apă din sursa râului Prut.

În baza studiilor de fezabilitate, vor fi elaborate propuneri de proiecte pentru asigurarea raioanelor cu servicii de calitate în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare.

"Aprovizionarea cetățenilor raionului Râșcani cu apă potabilă de calitate a fost și rămâne una din prioritățile noastre. Sper că prin munca enormă depusă să obţinem un rezultat pozitiv pentru cetățeni.", susţine vicepreşedintele raionului Râşcani, Alexandru Cheptănaru. 

Efectuarea acestor cercetări ample se înscrie în planurile de acţiuni pentru implementarea Strategiilor raionale de dezvoltare socio-economică pentru 2012-2015. În 2012, cu sprijinul GIZ, au fost actualizate capitolele pe apă şi canalizare din respectivele documente. Acestea au fost aprobate de către Consiliul raional Cahul, respectiv Râşcani.

Raioanele Râşcani şi Cahul au beneficiat şi de optimizarea infrastructurii în domeniul apei şi canalizării, graţie unor proiecte-pilot implementate prin intermediul Agenţiilor de Dezvoltare Regională (Nord, respectiv Sud), în parteneriat cu GIZ. Astfel, au fost construite apeducte pentru satul Duruitoarea Veche, raionul Râşcani şi respectiv pentru satul Roşu, raionul Cahul.

Totodată, GIZ acordă asistenţă tehnică întreprinderilor municipale care administrează serviciul pentru localităţile-pilot, Apă Canal Costeşti, respectiv Apă Canal Cahul.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" este implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al României.