Conferințele universitare - prilej de selectare a celor mai buni studenți

Societatea civila in ImaginiRecent, în cadrul Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Sala Senatului, şi-a desfăşurat lucrările prima ediţie a Conferinţei ştiinţifice studenţeşti inter-universitare cu genericul „Importanţa activităţii de cercetare şi inovare în procesul de formare a tinerilor specialişti”. În cadrul Conferinţei şi-au expus abilităţile de expunere şi interpretare studenţi ai facultăţilor de drept, ştiinţe economice, relaţii internaţionale, ştiinţe politice, ecologie şi protecţia mediului de la mai multe universităţi din republică, precum USPEE „Constantin Stere”, USM, ASEM etc.

Deschiderea Conferinţei a fost realizată de Rectorul USPEE „Constantin Stere”, Gheorghe Avornic, dr. hab., prov. univ., dar şi cadre didactice notorii din republică, precum profesorii universitari Aurelia Crivoi, Valentin Aşevschi, Platon Fruntaşu şi Nicolae Osmochescu. În calitate de invitat de onoare a fost prezent dl Zhanjun Yang, Prorector responsabil de relaţii internaţionale a Universităţii Keiser din Florida, SUA. Domnia sa a apreciat înalt iniţiativa de organizare a Conferinţei, efectele benefice pe care aceasta o are asupra prestaţiei intelectuale a viitorilor specialişti, făcând o paralelă cu evenimentele de asemenea gen organizate în SUA. 

După momentul festiv, concurenţii au fost repartizaţi pe ateliere, în funcţie de facultăţi şi catedre, primind broşuri cu programul Conferinţei, mape şi alte rechizite tradiţionale acestui gen de competiţie. Pentru expunerea comunicării, competitorii au avut la dispoziţie câte 10 minute, însoţite de analize şi discuţii cu tentă ştiinţifică. La finalul Conferinţei fiecărui participant i-a fost înmânată diplomă de participare, iar studenţii care au prezentat cele mai bune comunicări au fost premiaţi.

La selectarea celor mai reuşite comunicări ştiinţifice comitetul organizatorice a ţinut cont de o serie de criterii, precum: noutatea ştiinţifică, actualitatea şi importanţa temei abordate, expunerea logică şi argumentată a conţinutului, legătura cu problemele ori realităţile social-politice şi ştiinţifice ale Republicii Moldova, ale trecutului ei istorice, dar şi modalitatea de expunere a comunicării.

   Iurie Mihalache,

Doctor în drept, lector superior