Eveniment de Premieră în Republica Moldova

09 carpineniPe data de 17 august 2012 Centrul de Resurse și Consultanță „Ograda Noastra” ONG în parteneriat cu Biroul Relații Interetnice al Republicii Moldova a organizat două vizite în satele Minjir și Cărpineni, raionul Hîncești.

Scopul vizitelor a fost întîlnirea cu comunitățile de romi  din cele 2 sate și APL în vederea informării celor 2 comunități despre prevederile legale existente și viitoare ce favorizează comunitățile de romi din Republica Moldova, precum și inițierea unor discuții cu caracter consultativ pe marginea Hotărîrii de Guvern Nr. 56 din 31.01.2012 cu privire la susținerea populației de proveniență romă din Moldova.

La cele două întîlniri au fost prezenți circa 75 persoane din care peste 50 au fost cetățeni de proveniență romă.  Ambele întîlniri au fost foarte dinamice și participative implicînd o serie de actori interesați precum administrația de vîrf a Consiliul raional Hincești, UNICEF Moldova,  primarul s. Cărpineni, Cancelaria de Stat (Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului), profesori etc.

Unul din subiectele predominante  a fost educația de calitate a copiilor romi și problema asigurării cu rechizite necesare unui proces de învățămînt de calitate. În urma discuțiilor s-a reliefat problema nivelului ridicat al șomajului  în rîndurile părinților romi, dar și o lipsă cronică de cooperare dintre romi și autoritățile publice locale.  De asemenea a fost constatată lipsa informării romilor despre oportunitățile de asistență socială existente. Pe de cealaltă parte autoritățile locale s-au arătat deschise  în vedere unei cooperări mai strânse cu reprezentanții romilor, dar si în vederea  îmbunătățirii încrederii și cooperării reciproce.

Un alt subiect de interes a fost mediatorul comunitar și instituționalizarea acestuia. Majoritatea reprezentanților romilor au fost de părere de instituționalizarea  mediatorului comunitar este necesară și utilă, mai ales in contextul problemelor de mai sus.

Este pentru prima dată în Republica Moldova cînd se organizează o activitate de un astfel nivel într-o localitate rurală.

Acesta activitate a fost realizată de Centrul de Resurse și Consultanță „Ograda Noastra” ONG în parteneriat cu Biroul Relații Interetnice al Republicii Moldova în cooperare cu Asociația Obștească  „Opre o Ciacimos” din s. Minjir, raionul Hincești, și primaria s. Cărpineni, raionul Hîncești, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă din Budapesta.