Camerele de Comerț din Moldova, România și Franța își intensifică colaborareaDSC 0022În acest context, pe 13 februarie 2013, la Chișinău, în timpul unei întrevederi cu conducerea CCI a Moldovei, Georges Fischer, director al Departamentului Cooperare Internaţională al CCI Paris, a declarat că, Camerele de Comerț din diverse țări sunt membrii aceleiași familii, de aceea este necesar să interacționeze și să se ajute reciproc. Având obiective și probleme similare, ele trebuie să își consolideze eforturile pentru a susține agenții economici.

Sursa citată a menționat că, un exemplu elocvent este schimbul de experiență în cadrul Proiectului Eurochambres "East Invest", care a permis preluarea bunelor practici europene și elaborarea noilor servicii, precum este ChamberTrust. În același context, în 2012, CCI a Moldovei, CCI Paris și CCI a României au inițiat un proiect pilot, care prevede crearea unei baze de date internațională a ofertelor comerciale.

Președintele CCI a Moldovei, Gheorghe Cucu, a mulțumit partenerilor CCI, accentuând importanța colaborării intercamerale. "Toate Camerele de Comerț au aceleași funcții, iar experiența pe care o dețin colegii din alte țări este binevenită. Cu suportul CCI Paris am elaborat cadrul normativ ce reglementează activitatea CCI a Republicii Moldova, mai mulți specialiști au participat la instruiri. Avem bune relații de parteneriat și cu instituțiile camerale din România, în special cu cele regionale.

Urmând exemplul Camerelor de Comerț de peste hotare, CCI a Moldovei a implementat standardele internaționale de management al calității și în vara anului 2012 a primit certificatul ISO.

Mediul economic este dinamic, de aceea trebuie să fim și noi în pas cu schimbările care au loc, iar Camerele de Comerț dețin instrumentele necesare pentru a-și consolida eforturile. Crearea și valorificarea rețelelor internaționale de baze de date cu informații de afaceri este un avantaj pe care îl avem față de alte organizații".

Ana Cristina Ionescu, director al Departamentul Relaţii Internaţionale al CCI a României a afirmat că, schimbul de experiență în cadrul proiectului "East Invest" a fost benefic pentru toate părțile. "Datorită deschiderii, receptivității și comunicării eficiente, am obținut rezultate concrete. În curând baza de date va fi lansată. Negociem cu partenerii UE pentru a prelungi programul. În special, suntem interesați de experiența CCI a Moldovei în domeniul expozițional, promovării mărcilor comerciale autohtone și agenților economici".

Mihai Tulbure, director general al CCI Bacău, a apreciat înalt conlucrarea cu CCI a Moldovei. "Avem ce învăța de la dvs și dvs aveți ce prelua de la noi, pentru a nu repeta aceleași greșeli. Sper ca în viitor să desfășurăm împreună mai multe acțiuni care să intensifice relațiile comerciale dintre companiile din Bacău și cele din Republica Moldova".

Proiectul "East Invest" este o iniţiativă a Asociaţiei Camerelor de Comerţ Europene (Eurochambres), cofinanţată de Comisia Europeană, care întruneşte 84 de parteneri din Uniunea Europeană, ţările Parteneriatului Estic şi Turcia.