APEL privind neadmiterea numirii în posturile-cheie pe criterii strict de partidCătre conducerea Alianţei pentru Integrare Europeană

Dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului, preşedintele PD

Dlui Vlad Filat, Prim-Ministrul Republicii Moldova, preşedintele PLDM

Dlui Mihai Ghimpu, Deputat, preşedintele PL

 

 

APEL privind neadmiterea numirii în posturile-cheie

pe criterii strict de partid

 

 11 februarie 2013, Chişinău

Stimată conducere AIE,

Majoritatea ONG-urilor din Republica Moldova sprijină cursul european promovat de AIE şi doresc să contribuie prin activitatea lor la susţinerea reformelor, democratizarea societăţii şi integrarea ţării noastre în spaţiul UE. Considerăm că AIE a acumulat suficientă experienţă în actul guvernării pentru a accepta modalităţi mai avansate şi moderne de numire în posturile-cheie, decât o partajare mecanică pe criterii strict de partid.

Prin prezentul Apel, venim cu propunerea ca Alianţa pentru Integrare Europeană să instituie practica civilizată de a selecta candidaturile pentru conducătorii de domenii prin concurs deschis, cu participarea largă a specialiştilor şi opiniei publice, cu stabilirea clară a condiţiilor, criteriilor de selectare şi a calificărilor necesare pentru un candidat.

Modelul vechi, de sorginte comunistă, când singurul criteriu de a fi în fruntea unui domeniu îl constituia carnetul de partid, e contraproductiv şi aduce mari deservicii instituţiilor de stat, cetăţenilor şi ţării, în ansamblu. Cazul tragic de la „Pădurea Domnească” trebuie să devină şi un punct de cotitură în abordările AIE faţă de domenii, instituţii, funcţii şi cadre. Alegerea transparentă, şi nu numirea unui nou director al  Agenţiei „Moldsilva”, poate fi un început bun pentru reîntoarcerea profesioniştilor în fruntea domeniilor vitale pentru Republica Moldova, fiindcă şi în acest caz concret, e clar pentru oricine, că pădurile aparţin poporului şi nu unui sau altui partid politic. La fel şi Procuratura Generală, la fel şi alte instituţii care au suportat experimentele devastatoare ale unor profitori, pasageri sau amatori.

Reformele fundamentale ale instituţiilor de stat, punerea lor în slujba cetăţenilor, apropierea de standardele europene pot fi făcute de cei mai devotaţi şi buni profesionişti din domeniile de bază ale Republicii Moldova.

Contăm pe receptivitatea Domniilor Voastre.

Semnatari:

 1. Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, Serghei Ostaf
 2. Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, Antoniţa Fonari
 3. Mişcarea Ecologistă din Moldova, Alecu Reniţă
 4. Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Râului “EcoTiras”, Ilia Trombiţchi
 5. Fundaţia Est-Europeană, Sorin Mereacre
 6. Centrul Naţional de Mediu, Iuliana Cantaragiu
 7. AO BIOS, Valentin Ciubotaru
 8. Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltare Durabilă, Ioana Bobînă
 9. Institutul de Politici Publice, Arcadie Barbăroşie
 10. Asociaţia "Terra-1530", Petru Botnaru
 11. Solidaritate Europeana pentru Apa în Moldova, Galina Cazimir
 12. Asociaţia Obştească pentru Dezvoltare Rurală "Viaţa Satului"
 13. ONG Habitat, Valeriu Rusu
 14. Centrul PAS, Viorel Soltan
 15. ECOTOX, Elena Zubcov
 16. Organizaţia Teritorială Ştefan Vodă a Mişcării Ecologiste din Moldova, Tatiana Marin
 17. AO EcoContact, Rodica Iordanov
 18. AO CUTEZATORUL, Victor Cimpoieş
 19. AO Certitudine, Eugeniu Graur
 20. AO SocioAcces, Nicu Beschieru
 21. Organizaţia interguvernamentală REC Moldova, Victor Cotruţă
 22. Agenţia Pro Dezvoltare Rurală, Lidia Bezniţchi
 23. Asociaţia obştească "Speranţa-Alexăndreni", Popescu Tatiana
 24. Asociaţia obştească pentru copii şi tineret "Moştenitorii", Nicolae Moscalu
 25. Grupul scout "Sănătăuca", Vera Glijin
 26. OO Speranţa,comuna Cărpineni, Liuba Balan
 27. AO Ormax, Oleg Rotari
 28. ONG  Eco-Râşcani, N. Carauş
 29. SE Biotica, Alexei Andreev
 30. Asociaţia Psihologilor Tighina, Vera Ciuchitu
 31. Asociaţia obştească “ECO-TUR" din s. Larga Nouă, Cahul, Viorica Machedon
 32. Asociaţia Obştească pentru Dezvoltare Durabilă "Vivat Abaclia!", Valentina Strătilă
 33. Asociaţia Obştească "Colaborare", Edineţ, Grigore Mustaţă
 34. AO "Renaşterea Rurală", Silvian Răcilă
 35. A.O. Concordia, Eugenia Roşca