Locuitorii satului Duruitoarea Veche din raionul Râşcani vor avea apă potabilă la robineteLocuitorii satului Duruitoarea Veche din raionul Râşcani vor avea apă potabilă la robinete

La 6 septembrie 2012 a fost inaugurat apeductul din satul Duruitoarea Veche, raionul Râşcani. Acesta va asigura cu apă potabilă cei aproape 400 de locuitori ai satului. Proiectul de aprovizionare cu apă şi canalizare este gestionat de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, cu sprijinul financiar şi în parteneriat cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).

Investiţiile s-au cifrat la peste 2,2 milioane de lei. Până la acest moment, peste 100 de gospodării au fost conectate. În total, au fost construiţi 7,5 kilometri de apeduct şi 3,3 kilometri de canalizare.

"Acest proiect este unic fiindcă oferă populaţiei atât acces la apă, cât şi la canalizare. Ceea ce ne-a impresionat este activismul oamenilor şi faptul că au colectat o contribuţie de peste 100 de mii de lei, ceea ce este semnificativ pentru această localitate mică", a afirmat directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord, Ion Bodrug, la lansarea apeductului.

La rândul său, primarul comunei Costeşti, Ivan Pleşca, a menţionat: „În 2006, aveam vreo 40 de fântâni în sat. Astăzi avem doar 3, apa cărora nu e potabilă. Iată de ce am insistat să aducem apa la robinete, pentru ca această comunitate să supravieţuiască”.

„Sperăm că această experienţă va fi multiplicată la nivel de raion şi de ţară. Pentru raionul Râşcani, apa şi canalizarea reprezintă baza strategiei de dezvoltare socio-economică.”, a afirmat preşedintele raionului Rîşcani, Ion Parea.

Ana Guţuleac, în calitatea sa de tânără mămică, relatează că viaţa ei s-a schimbat considerabil după ce s-a conectat la serviciul de apă: „Acum nu mai sunt nevoită să car apă pentru necesităţile casnice şi nici să îmi fac griji că fac baie copilului în apă tulbure. Acest proiect e ca o mană cerească pentru mine”.

Pentru anul viitor, este preconizat construcţia a 6 kilometri de canalizare. Serviciul de apă şi canalizare va fi gestionat de Întreprinderea Municipală „Apă-Canal” din or. Costeşti, care beneficiază de asistenţa GIZ la elaborarea unui plan de afaceri, astfel încât activitatea sa să fie deopotrivă eficientă, în beneficul public, şi profitabilă. Până la sfârşitul anului 2012, ÎM „Apă-Canal” din or. Costeşti va primi finanţare de la GIZ pentru reparaţia oficiului şi procurarea echipamentului necesar pentru buna funcţionare a operatorului.

Pe componenta de aprovizionarea cu apă şi canalizare, GIZ mai susţine un alt proiect-pilot, şi în satul Roşu din raionul Cahul. Abordarea GIZ este de a impulsiona cooperarea intercomunitară, astfel ca localităţile învecinate să presteze în comun servicii, pentru a creşte eficienţa şi optimiza costurile.

Recent, consiliile raionale Cahul şi Râşcani au aprobat componentele actualizate pe apă şi canalizare din Strategiile raionale de dezvoltare socio-economică. Cu asistenţa GIZ, au fost grupate localităţile pe posibilităţile de conectare la servicii de apă şi canalizare, în funcţie de accesul la bazine hidrografice şi nu neapărat de hotarele administrative. Ulterior, localităţile vor fi asistate la elaborarea documentaţiei tehnice pentru procurare, studiilor de fezabilitate, pentru a atrage mai uşor investiţii în domeniu.

De asemenea, administraţiile publice locale sunt sprijinite la extinderea şi modernizarea serviciilor publice locale pe alte două domenii de referinţă: eficienţa energetică; gestionarea deşeurilor solide. Suportul proiectului GIZ este acordat prin intermediul Agenţiilor de Dezvoltare Regională. Totodată, proiectul acordă asistenţă la programarea şi planificarea regională.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” este implementat de către Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit financiar de către Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al României.