Societatea civilă şi sectorul privat – actori importanţi în promovarea dezvoltării

Ajutorul pentru dezvoltare nu poate fi eficient dacă nu sunt implicaţi doi actori importanţi: societatea civilă şi sectorul privat. Declaraţia a fost făcută de către directorul executiv al Institutului de Politici Publice (IPP), Arcadie Barbăroşie, la o conferinţă de presă prilejuită de lansarea unui proiect. 

Proiectul „Societatea civilă şi sectorul privat – contribuţii la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului” urmăreşte să sporească capacităţile organizaţiilor societăţii civile şi ale reprezentanţilor sectorului privat, definiţi ca actori ai dezvoltării prin Agenda de acţiuni de la Accra 2008 şi Parteneriatul pentru Cooperare Efectivă în domeniul Dezvoltării de la Bussan 2011 

Potrivit lui Arcadie Barbăroşie, responsabilităţile pentru adoptarea programelor menite să accelereze dezvoltarea ţării le revin instituţiilor de stat. Dar includerea diferitelor grupuri ale societăţii în aceste activităţi, prin intermediul ONG-urilor şi sectorului privat, nu doar va ridica priorităţile naţionale la un alt nivel, dar va crea şi premize pentru implementarea cu succes a principiilor guvernării democratice în Republica Moldova. 

Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Dirk Schuebel, a declarat că este vorba despre unul dintre primele proiecte comune lansate în Republica Moldova de către Delegaţia UE şi Bulgaria şi este parte a unui program nestatal. Dirk Schuebel a notat că acest proiect este foarte important deoarece societatea civilă reprezintă un partener-cheie în parteneriatul de vecinătate al Republicii Moldova, iar Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului vor fi principiile de ghidare în proiect. 

Ambasadorul Bulgariei în Republica Moldova,George Panayotov, a declarat că Bulgaria este onorată să contribuie la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova, iar proiectul lansat va constitui încă un pas pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre Bulgaria şi Republica Moldova. Ambasadorul şi-a exprimat încrederea că societatea civilă şi sectorul privat vor contribui la creşterea economică şi la reducerea sărăciei în ţară. 

Proiectul „Societatea civilă şi sectorul privat - contribuţii la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului” este finanţat de către Comisia Europeană şi se estimează la 145 de mii de euro. Proiectul va fi implementat de către Centrul pentru Dezvoltare economică din Bulgaria, în parteneriat cu Institutul de Politici Publice şi Centrul Analitic Independent Expert-Grup din Moldova.

 

http://info-prim.md