D E C L A R A Ţ I A organizaţiilor de drepturile omului din Moldova cu privire la acţiunile judecătorului Sergiu Furdui, vicepreşedinte al Colegiului Penal al CSJ

Asociaţiile semnatare se declară consternate de atitudinea neglijentă şi incompetenţa profesională a unor judecători din diverse instanţe de judecată referitor la cazurile individuale de violare a drepturilor omului din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

Astfel, asociaţiile semnatare sesizează o gravă abatere disciplinară admisă de către judecătorul, Sergiu Furdui, vicepreşedinte al Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie, exprimată prin încălcarea prevederilor Legii nr.544 din 20 iulie 1995 „cu privire la statutul judecătorului” art.22  lit.h), încălcări ce au fost exprimate prin interpretarea şi aplicarea intenţionată şi neuniformă a legislaţiei precum şi refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu.

Astfel, la 23 august 2011 în interesele persoanelor P.M., D.M., G.I. şi C.M., privaţi ilegal de libertate de către structurile ilegale din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, la Curtea Supremă de Justiţie a fost depus un recurs în anulare. Cererea de recurs a fost înregistrată sub numărul 3534 în cancelaria CSJ.

La 24 octombrie 2011, judecătorul, Sergiu Furdui, vicepreşedinte al Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie a expediat în adresa semnatarilor recursului o scrisoare de informare prin care i-a informat că: „Vă remitem cererea de recurs în anulare declarată în interesele condamnaţilor P.M., D.M., G.I. şi C.M.,, împotriva sentinţei judecătoreşti orăşeneşti Bender şi decizia Judecătoriei Supreme a RMN şi Vă informăm că potrivit prevederilor art.39 Cod de procedură penală, examinarea cererii de recurs în anulare indicate, nu este de competenţa Curţii Supreme de Justiţie, deoarece se contestă o hotărâre judecătorească a unui alt stat.”

La 19 ianuarie 2012, semnatarii recursului în anulare, au expediat o cerere în adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în interesele persoanelor private ilegal de libertate P.M., D.M., G.I. şi C.M., invocând violarea art. 3, 5 şi 13 al Convenţiei Europene.  

Asociaţiile semnatare consideră că numitul Sergiu Furdui, nu a examinat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare recursul în anulare depus în interesele persoanelor private de libertate, mai mult, a încălcat prezumţia de nevinovăţie numind persoanele private ilegal de libertate CONDAMNAŢI şi mai grav atentează direct la independenţa, suveranitatea, unitatea şi indivizibilitatea teritorială a Republicii Moldova fapt stipulat în art.1 Constituţie, prin faptul că recunoaşte EXISTENŢA UNUI PRESUPUS STAT pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unor decizii „judecătoreşti” emise de entităţile ilegale de la Tiraspol.

Faptele descrise indică clar asupra interpretării sau aplicării neuniforme a legislaţiei, intenţionat sau din neglijenţă gravă, precum şi asupra existenţei unor dubii rezonabile privind refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu stipulată la lit.h) alin.1 art.22 din aceiaşi Lege. Menţionăm că toate aceste acţiuni sunt calificate ca abateri disciplinare grave.

În temeiul art.19 (1) lit.c), (2) lit.h) al Legii nr.950 cu privire la colegiul disciplinar şi răspunderea disciplinară a judecătorilor, solicităm intentarea unei proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Sergiu Furdui, vicepreşedinte al Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie. Considerăm că în privinţa judecătorului Sergiu Furdui, vicepreşedinte al Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie, în cazul în care nu îşi dă demisia de onoare, pentru abaterile admise urmează a fi aplicată o sancţiune disciplinară corespunzătoare abaterii.

De asemenea, solicităm Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Justiţiei să includă în programele de instruire continuă a judecătorilor şi procurorilor ore obligatorii în care să includă noţiuni generale despre drept constituţional, bazele statutului şi dreptului, terminologia corecta a limbii române sub aspect de scriere a unor entităţi ilegale, anticonstituţionale, inexistente de iure şi nerecunoscute de facto.

Semnatari:

Asociaţia Promo-LEX,
Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii MEMORIA,
Asociaţia Juriştii pentru Drepturile Omului,
Asociaţia Mamele pentru Drepturile Omului,
“Human Rights Embassy”/Ambasada Drepturilor Omului.

Documentul menționat în Declarație poate fi găsit aici.