Tineri activi, informaţi şi sănătoşiAsociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi în parteneriat cu Secţia Tineret şi Sport/DITS a Primăriei mun. Bălţi cu suportul Fundaţiei Est-Europene din resursele acordate de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia implementează proiectul „Creşterea nivelului de implicare şi activism al tinerilor în promovarea unui mod sănătos de viaţă”.

Prin intermediul  activităţilor proiectului, în special al programului de dezvoltare a spiritului de participare civică şi implicare socială în mediul celor mai activi tineri din  7 Centre Municipale pentru Minori şi Tineret, amplasate în 7 cartiere ale mun. Bălţi, şi 14 instituţii de învăţămînt preuniversitar, amplasate în preajma lor, va spori nivelul de implicare a tinerilor de vîrsta 12-19 ani în promovarea modului sănătos de viaţă, dar şi în viaţa comunitară la general. Terenul pentru odihna activă a tinerilor amenajat  în urma concursului „Crescut în suflet un pămînt” va constitui produsul proiectului, de care vor beneficia un grup extins de locuitori ai mun. Bălţi şi mărturia faptului că implicarea comunitară poate aduce cu sine rezultate materializate. Eforturile conjugate ONG-APL, aplicate în cadrul prezentului proiect, constituie un model de colaborare pentru viitor în vederea dezvoltării liderismului în mediul tinerilor şi a atitudinilor civice proactive.

Pentru informaţii suplimentare apelaţi Ala Iaţco, tel. 079571441, protineret@yahoo.com