Cele mai bune practici ale comunităţilor din municipiul Chişinău au fost distinse cu diplome de meritCele mai bune practici ale comunităţilor din municipiul Chişinău au fost distinse cu diplome de merit la o ceremonie de premiere desfăşurată la 9 decembrie 2011. Evenimentul este o componentă a proiectului „Viitorul european al municipalităţii Chişinău”, desfăşurat de IDIS „Viitorul” cu sprijinul financiar al fundaţiei Hanns Seidel.

Astfel, 12 comunităţi din municipiul Chişinău au fost recunoscute public pentru cele mai bune practici. „Acest premiu reprezintă o recunoaştere a profesionalismului autorităţilor, care au demonstrat că ştiu să implice membrii comunităţii, care i-au investit cu încredere, la soluţionarea problemelor locale”, afirmă directorul IDIS „Viitorul”, Liubomir Chiriac.

Statutul de cea mai bună practică din municipiul Chişinău a fost decernată pe patru categorii, după cum urmează:

I.  Buna guvernare: parteneriate comunitare de succes

1. Primăria Coloniţa – Crearea instrumentelor de comunicare cu cetăţenii prin intermediul paginii web a localităţii www.colonita.md şi a ziarului local
2. Primăria Grătieşti – „Împreună reuşim” – proiect de antreprenoriat social

II.  Managementul strategic al comunităţilor locale

3. Primăria Budeşti – Amenajarea terenului sportiv şi de agrement al şcolii primare şi a spaţiului aferent
4. Primăria Tohatin – Organizarea serviciului de salubrizare 
5. Primăria Durleşti – Salubrizarea oraşului 
6. Primăria Ciorescu – Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii 
7. Primăria Truşeni – Reparaţia capitală a Gimnaziului nr. 99 şi a Liceului Teoretic, cu schimbarea geamurilor şi uşilor

III.  Dezvoltarea economică locală: realizări şi performanţe

8. Primăria Budeşti – „Tinerii antreprenorii în noua Europă”: proiect-pilot în R. Moldova
9. Primăria Vadul lui Vodă – Elaborarea unui film documentar în scopul atragerii turiştilor şi investiţiilor

IV  Eficientizarea energiei şi îmbunătăţirea infrastructurii locale

10. Primăria Cruzeşti – Construcţia edificiului primăriei 
11. Primăria Durleşti – Construcţia sistemului de canalizare din strada Mihai Sadoveanu 
12. Primăria Cricova – Construcţia unei fântâni arteziene

„Aceste două premii obţinute de Budeşti reprezintă meritul dedicaţiei de care au dat dovadă de-a lungul timpului persoanele cu care eu lucrez, care foarte des muncesc peste program, fără a cere nimic în schimb. Asta fiindcă noi toţi avem un scop comun: creşterea calităţii vieţii în comuna noastră”, relatează primarul de Budeşti, Nina Costiuc, care este la al cincilea mandat.

Cele 12 practici de succes au fost selectate din totalul a 26, care au fost depuse la concurs. Juriul a fost format din reprezentanţi ai instituţiilor naţionale, ai asociaţiilor de primari, ONG-urilor, precum şi ai Fundaţiei Hanns-Seidel.

Toate istoriile de succes propuse la concurs pentru a beneficia de statutul celei mai bune practici se regăsesc în o antologie produsă de IDIS „Viitorul” cu această ocazie. Publicaţia a fost editată într-un tiraj de 500 exemplare şi va fi distribuită primăriilor din Republica Moldova.

IDIS „Viitorul” are experienţa organizării a patru ediţii ale concursului naţional „Cele mai bune practici ale APL”, cu sprijinul financiar al Consiliului Europei.

Proiectul „Viitorul european al municipalităţii Chişinău” include şi o componentă de promovare a potenţialului socio-economic şi investiţional al capitalei. Urmează a fi editat un Ghid de atragere a investiţiilor. La începutul lui 2012, va fi lansat un film care surprinde punctele forte ale Chişinăului.

În cadrul aceluiaşi proiect, au avut loc cursuri de instruire pentru aleşii locali şi funcţionarii publici pe domenii precum: scrierea proiectelor, formarea parteneriatelor public-private, gestionarea finanţelor publice locale, procesul politic, strategic şi decizional la nivel local, managementul serviciilor publice locale şi patrimoniul public. Totodată, urmează a fi editate Ghiduri pentru noii aleşi locali, care vor compila actele legislative utile în activitatea de zi cu zi.

La acest moment, IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu primăria municipiului Chişinău, implementează un proiect european pe dimensiunea eficienţei energetice.

Antologia poate fi accessată la:

http://www.viitorul.org/public/3658/ro/Antologie_Bune%20Practici%20Chisinau.pdf

Descărcaţi aici comunicatul de presă.

pbp (1).JPG

pbp (2).JPG

pbp (3).JPG

pbp.JPG