MIŞCARE, JOC şi SPORT pentru copii – un eveniment FAIRPLAY

Peste 120 de copii cu vîrstele cuprinse între 7 şi 11 ani, 40 de părinţi şi 20 de animatori din or. Chişinău şi suburbii, cît şi din sate ale raionului Ialoveni au participat în această sîmbătă, 24 septembrie, la jocuri Fairplay organizate de către Fundaţia „Terre de hommes” Laussane-Elveţia. Din cauza condiţiilor meteorologice, evenimentul nu a avut loc pe terenul de fotbal dela Buciucani, aşa cum a fost preconizat. Totuşi, managerul proiectului Lilia Dunai a găsit în scurt timp o sală de sport, deplasîndu-se spre satul Suruceni  împreună cu toţi copiii şi acompaniatorii acestora.

În timp ce sala se pregătea pentru a-i primi, copiii nu au stat degeaba. Ei au şi început jocurle lor, aşa cum ei le ştiu, alergînd şi sărind în curtea complexului sportiv.

Cu o mică întîrziere, evenimentul totuşi a început, cu susţinerea specialistului principal metodist Nicu Pădureţ dela Direcţia GeneralăEducaţie, Tineret şi Sport şi a directoarei gimnaziului Dînceni, d-na Maria Cordonean.

Copiii, împărţiţi în echipe conform şcolii de la care vin, au avut la dispoziţie cîte 10 minute să joace, pe rînd, mai multe jocuri, sub îndrumarea animatorilor. Astfel în sala de sport puteai să urmăreşti mai multe jocuri petrecîndu-se în acelaşi timp. Jocurile sînt create în aşa fel, încît nicun copil nu este lăsat într- o parte, toţi au aceleaşi drepturi şi toţi sînt învingători. La meciul de fotbal pe care l-au jucat împreună cu părinţii în etapa finală a evenimentului, echipele cîştigătoare au fost ambele, şi asta datorită metodologiei MOVE, care presupune cooperare, şi  nu competiţie, astfel atingîndu-şi scopul şi anume incluziunea socială a fiecărui copil, interacţiunea dintre copii şi semenii săi, precum şi cea dintre copii şi părinţi, profesori.

La finalul evenimentului, toţi copii au obţinut cîte o medalie de merit, iar şcolile lor cîte un mic cadou pentru sub formă de inventar sportiv pentru activităţile pe care le vor desfăşura la orele extraşcolare.

Problematica copiilor în situaţii social-vulnerabile, a copiilor, părinţii cărora sunt plecaţi peste hotare, sunt prioritare pentru Terre des hommes în Republica Moldova. Fundaţia consideră dezvoltarea spiritului de cooperare şi parteneriat drept esenţial în sprijinirea acestor copii. Implementarea metodologiei „Mişcare, Joc şi Sport” în organizarea activităţilor sportive, ajută copiii să-şi dezvolte abilităţile personale şi sociale (respectul de sine, încrederea, toleranţa, cooperarea, onestitatea, responsabilitatea), iar aplicarea instrumentelor MOVE, ajută adulţii responsabili de copii să-şi consolideze aptitudinile lor psihosociale şi metodologice în calitate de părinţi şi pedagogi.

În mai multe localităţi din raioanele Soroca, Ungheni, Ialoveni şi municipiul Chişinău  metodologia MJS a fost preluată cu succes şi este aplicată în cadrul orelor opţionale şi a celor extraşcolare.

Rezultatele şi schimbările pozitive pe care le înregistrează copiii, ca urmare a participării la astfel de activităţi, mobilizează Tdh în promovarea metodologiei în toate şcolile din Republica Moldova.

Evenimentul FAIRPLAY a fost organizat de către reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei „Terre des hommes” Lausanne – Elveţia în colaborare cu Cross Cultures Project Association (CCPA), Danemarca, avînd susţinerea UEFA pentru Proiectele MOVE (Mişcare, Joc şi Sport) şi Open Fun Football Schools (OFFS), dar şi cu susţinerea Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal.

Articol adaugat de: Marta Sterpu