ONG-urile de media susţin ZdG în cazul deciziei judecătorului Busuioc

Organizaţiile neguvernamentale de media îşi exprimă protestul în legătură cu o decizie a Judecătoriei Centru din Chisinău inconsistentă Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului.

Prin această decizie săptămânalul Ziarul de Gardă a fost sancţionat pentru pretinsa defăimare a doi procurori din Glodeni.

Amintim că la 10 februarie 2011 săptămânalul independent de investigaţii Ziarul de Gardă (ZdG) a publicat articolul «Mită pentru procurori», care îi viza pe doi procurori din Glodeni — Ion Grişciuc şi Constantin Cojocaru. Ulterior, aceştia au acţionat ZdG în judecată pentru defăimare, solicitând împreună despăgubiri morale de cca 1 mln lei. La 1 august 2011 judecătorul Ion Busuioc de la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, a admis parţial cerinţele reclamanţilor şi a obligat Ziarul de Gardă să plătească câte 250 mii de lei cu titlu de prejudiciu moral pentru fiecare reclamant.

Ţinând cont de faptul că articolul publicat de ZdG nu conţine aprecieri negative, reclamanţilor li s-a acordat dreptul la replică, iar toate relatările de fapte prezentate de autor corespund realităţii, considerăm această hotărâre judecătorească contrară prevederilor legislaţiei naţionale în materie de defăimare. Legislaţia în vigoare prevede expres că mass-media nu poartă răspundere, inclusiv materială, pentru preluarea cu bună-credinţă, chiar şi a relatărilor false cu privire la fapte, care vizează chestiuni de interes public, dacă acestea se conţin în declaraţiile scrise sau verbale ale altor persoane sau aceste informaţii au fost răspândite în comunicatele autorităţilor publice sau în cadrul urmăririi penale de către participanţii la proces, inclusiv martorii.

Considerăm soluţia pronunţată de judecătorul Ion Busuioc drept una inacceptabilă într-o societate democratică, or şi Curtea de la Strasbourg a notat într-o cauză împotriva Moldovei (Timpul Info-Magazin şi Anghel c. Moldovei) că o amendă — de altfel cu mult mai mică decât cea dispusă de către judecătorul I. Busuioc — aplicată ziarului are un efect de descurajare şi impunerea acesteia este capabilă să descurajeze discuţiile deschise cu privire la chestiuni de interes public prin reducerea definitivă la tăcere a unei voci disidente.

Cerem Consiliului Superior al Magistraturii, ca şi garant al independenţei judecătoreşti, să examineze în procedură de urgenţă, obiectiv şi transparent, dosarul instrumentat de judecătorul I. Busuioc, şi să se pronunţe asupra procedurilor şi argumentelor care au determinat emiterea verdictului în favoarea celor doi procurori.

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociaţia Presei Independente

Comitetul pentru Libertatea Presei

Centrul de Investigaţii Jurnalistice

Centrul Acces-Info

Uniunea Jurnaliştilor

Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova