Niciun colaborator MAI nu a fost sancţionat pentru încălcări la utilizarea mijloacelor financiare publice

alt Nicio persoană cu funcţii de răspundere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care a admis încălcări la utilizarea mijloacelor financiare şi la gestionarea patrimoniului public, nu a fost sancţionată disciplinar de către conducerea ministerului. O arată un studiu elaborat de Transparency International Moldova (TI-Moldova). Cercetarea cuprinde perioada anilor 2002 – 2009, transmite Info-Prim Neo.

Expertul TI-Moldova, Ianina Spinei, a declarat joi, 21 iulie, la prezentarea studiului că este o continuare a procesului de monitorizare a implementării hotărârilor Curţii de Conturi, început de TI – Moldova în 2009.

În calitate de obiect al monitorizării a fost selectată Hotărârea nr. 5 a Curţii de Conturi din 26 ianuarie 2010, în care au fost reflectate multiple abateri de la legislaţie în activitatea MAI, în special, eschivarea fostei conduceri a ministerului de la modul legal de formare şi utilizare a mijloacelor speciale parvenite de la Consiliul Europei şi Asociaţia Europeană a Colegiilor de Poliţie; efectuarea de cheltuieli în interese de partid; înstrăinarea frauduloasă a imobilelor; efectuarea achiziţiilor publice în lipsa alocaţiilor de la buget şi fără respectarea procedurii legale etc., astfel cauzând prejudicii considerabile bugetului de stat.

Printre concluziile de bază ale studiului a mai fost menţionat şi faptul că toate autorităţile publice contactate au răspuns la solicitările de informaţii. Cu toate acestea, încă mai persistă practica prezentării unor răspunsuri sumare şi evazive, iar accesul la unele informaţii cu caracter public este în continuare îngrădit.

Preşedintele TI-Moldova, Lilia Caraşciuc, a declarat că rezultatele cercetării sociologice privind calitatea auditului Curţii de Conturi au arătat că, în comparaţie cu 2009, instituţiile publice au fost mai disponibile să participe la sondaj şi să ofere răspunsuri, ceea ce denotă o deschidere mai mare a acestora în comunicarea cu societatea civilă şi o mai mare sinceritate în oferirea răspunsurilor. De asemenea, se atestă o uşoară îmbunătăţire a situaţiei privind aplicarea sistemelor de control şi audit intern în instituţiile publice, asigurarea transparenţei în activitatea de control/audit intern şi a măsurilor de executare a hotărârilor Curţii de Conturi. Deşi există un anumit progres, situaţia privind asigurarea transparenţei activităţii auditului intern şi a măsurilor de executare a hotărârilor Curţii de Conturi rămâne nesatisfăcătoare.

TI-Moldova recomandă introducerea în cadrul legal a sancţiunilor pentru neîndeplinirea hotărârilor Curţii de Conturi, sporirea atenţiei Guvernului şi Parlamentului asupra neregulilor în activitatea instituţiilor publice subordonate, depistate de Curtea de Conturi. O altă recomandare este asigurarea unei transparenţe mai mari activităţii autorităţilor publice, în special publicarea pe paginile web ale acestora a informaţiilor despre rezultatele activităţii de audit intern, modul de utilizare a asistenţei străine, achiziţiile publice ş.a.

Studiul ,,Monitorizarea implementării hotărârilor Curţii de Conturi: cazul MAI”, a fost realizat cu susţinerea Fundaţiei Est-Europene din resursele financiare acordate de Agenţia Suedezăe pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA). 

 

http://info-prim.md