A fost lansat proiectul “Unificarea naturii şi culturii prin activităţi în aer liber în zona de granAsociaţia Amici dei Bambini, Moldova”, în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Familie „Doxamus” au dat start proiectului, “Unificarea naturii şi culturii prin activităţi în aer liber în zona de graniţă”, finanţat de Uniunea Europeană, cu suma de 58.630,50 Euro, în cadrul programului Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3 „Promovarea activităţilor People to People”, Măsura 3.2 „Schimburi educaţionale, sociale şi culturale”.

Scopul proiectului constă în promovarea unui schimb de experienţă la nivel educaţional şi socio – cultural între un grup de copii din Moldova şi un alt grup de copii din România, contribuind astfel, la protecţia patrimoniului naţional şi cultural, prin intermediul activităţilor organizate în aer liber. Cei 30 de beneficiari ai proiectului, elevi cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani, vor fi însoţiţi de către personalul de proiect, din ambele ţări, în cadrul activităţilor de schimb intercultural şi a vizitelor în Moldova şi România şi ajutaţi să cunoască mai bine patrimoniul naţional din ambele ţări.

Rezultatele propuse pentru a fi realizate la finele acestui proiect constau în:

  • Realizarea unui schimb de experienţe socio – culturale şi educative şi obţinerea unor bune cunoştinţe cu privire la valorile, principiile şi diferenţele dintre cele două ţări. În urma acestei activităţi, copiii vor scrie 30 de eseuri;
  • Realizarea unui schimb de experienţe la nivel educaţional, care va avea loc între personalul de proiect, în scopul soluţionării problemelor comune, legate de educaţie, concretizat într-un ghid de bune practici;
  • Dezvoltarea capacităţilor motorii şi îmbunătăţirea sănătăţii principalilor beneficiari ai proiectului, prin intermediul participării lor la 4 activităţi sportive;
  • Obţinerea unei bune cunoştinţe cu privire la cultura celor două ţări, cunoştinţe care vor fi expuse în 30 caieţele pentru notiţe personale;
  • Cultivarea responsabilităţii şi a conştiinţei cu privire la protecţia mediului înconjurător şi a patrimoniului naţional. La finele activităţii va fi realizat un ghid turistic.

De asemenea, prin intermediul proiectului “Unificarea naturii şi culturii prin activităţi în aer liber în zona de graniţă”, partenerii şi-au propus să contribuie la socializarea copiilor instituţionalizaţi, întrucât vor avea ocazia sa relaţioneze şi să lege prietenii cu semenii lor din România, care provin din familii.

 

Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de ţările participante în cadrul programului (www.ro-ua-md.net)

 

Acest document a fost elaborat cu susţinerea financiară a Uniunii Europene. Conţinutul acestui document ţine de responsabilitatea Asociaţiei „Amici dei Bambini” şi, în nicio circumstanţă, nu poate fi interpretată ca reflectând poziţia Uniunii Europene sau a Structurilor de Gestionare a Programului Operațional Comun România-Ukraina-Republica Moldova.