Instituția Publică Centrul de Consiliere Agricola și Rurală anunță concurs pentru postul vacant de Cercetător științificInstituția Publică Centrul de Consiliere Agricola și Rurală anunță concurs pentru postul vacant de Cercetător științific

Scopul general al funcției:

Realizării activităților formare și consultanța a fermierilor, a formatorilor pe domenii specifice orientate pe necesitățile de dezvoltare a sectorului agricol din Republica Moldova.

Sarcinile de bază:

 1. Propune și elaborează domenii și tematici de instruire necesare fermierilor;
 2. Participă la activitatea metodică de consultanță specializată fermierilor ;
 3. Organizează structurarea fluxului informațional, transferului tehnologic, diseminarea rezultatelor cercetărilor aplicative, înființarea de loturi demonstrative, demonstrații practice.
 4. Elaborează și distribuie materiale de specialitate, proiecte model pentru fermieri.
 5. Efectuează studii și analize cu privire la impactul serviciilor de consiliere, instruirilor asupra dezvoltării agriculturii, în general, și a exploatațiilor agricole, în special;
 6. Furnizarea de materiale inovative și de informare fermierilor - pentru a sprijini implementarea practicilor agricole eficiente;
 7. Lucrează în echipă cu alți consultanți, cercetători și specialiști din domeniul;
 8. Elaborarea și prezentarea Planului de activitate.

Cerințe:

1. Candidatul trebuie să dețină studii superioare de master sau echivalente și să prezinte publicații în reviste științifice de specialitate profilul postului.

2. Experiență în domeniu 2 ani.

3. Abilități de comunicare și prezentare.

4. Capacitatea de a lucra în echipă și de a coordona proiecte complexe din domeniul agricol.

5. Cunoștințe în utilizarea tehnologiilor agricole moderne și a instrumentelor de analiză.

Abilități: abilități de lucru cu informația, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect față de oameni, spirit de inițiativă, spirit de echipă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională şi autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. CV-ul;
 2. copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 3. copia formularului de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice ce îl accesați aici.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Dosarul de participare va fi transmis până la data de 19 martie 2024, prin e-mail la centruldeconsiliere.ccar@gmail.com  cu mențiunea „Post vacant Consultant științific”.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile funcției vacante

Articol adaugat de: Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală