Anunț privind selectarea unui tânăr cercetător pentru stagiere în cadrul Ministerului Energiei Republicii MoldovaA.O. „Green City Lab" împreună cu Fundația Soros Moldova (FSM) anunță desfășurarea unui concurs de selectare pentru un tânăr cercetător din Republica Moldova, care vor avea oportunitatea de a se alătura echipei Ministerului Energiei (MEn) al Republicii Moldova în cadrul Programului de Cercetare de Politici Publice.

Acest program are ca scop principal susținerea Ministerului Energiei în dezvoltarea și implementarea politicilor publice în domeniul energetic și se va derula în perioada noiembrie 2023 - mai 2024, timp de 6 luni.

Descrierea Programului:

Programul de Cercetare de Politici Publice a fost inițiat în 2017 de către Fondul Soros Moldova în parteneriat cu fundațiile naționale din Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan și Hertie School din Berlin. În perioada 2017-2022, Fondul a acordat 26 de burse cercetătorilor interesați de politici publice, având ca rezultat studii și proiecte de cercetare care au contribuit la dezvoltarea expertizei locale și la promovarea bunei guvernări în Republica Moldova și în alte țări partenere.

Scopul actual al Programului de Cercetare este de a aduce expertiză și tineri specialiști în cadrul Ministerului Energiei, o instituție nou-creată (din februarie 2023), dar cu un mandat crucial în dezvoltarea unui sistem de securitate energetică sustenabil pentru Republica Moldova.

Oportunitățile oferite de Program:

- Dobândirea experienței profesionale, abilităților practice și competențelor specifice activității desfășurate în cadrul MEn.

- Familiarizarea cu administrația publică, procesul legislativ și promovarea politicilor publice.

- Valorificarea potențialului și dezvoltarea abilităților cercetătorilor tineri.

- Sporirea atractivității funcției publice și atragerea celor mai performanți tineri în serviciul public.

- Onorariu brut în valoare de 1200 de dolari* pentru fiecare tânăr cercetător, achitat lunar pe întreaga perioadă a stagierii în cadrul Ministerului Energiei. (*include impozitul pe venit, asigurarea medicală obligatorie de stat achitată de angajat și asigurarea socială de stat achitată de angajator).

Activități și responsabilități:

Tânărul cercetător selectat vor lucra în cadrul Ministerului Energiei sub coordonarea unui mentor și vor desfășura următoarele activități:

  • Elaborarea unei cercetări de politici publice pe tematica determinată în contractul de stagii.
  • Elaborarea propunerilor de politici, note informative/analitice, amendamente legale etc.
  • Acordarea de asistență tehnică echipei MEn în activități ad-hoc legate de domeniul energetic.

Tânărul stagiar vor fi încadrat în activitatea Direcției specializate a Ministerului Energiei și va efectua stagiul sub coordonarea unui mentor, în baza unor Termene de Referință (ToR) personalizate și teme de cercetare individuale.

1. Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană           

Tema de cercetare: Facilitarea colaborării eficiente cu partenerii de dezvoltare: identificarea mecanismelor/platformelor de colaborare.

Eligibilitate:

Candidații interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- Vârsta cuprinsă între 22 și 35 de ani.

- Studii superioare de licență sau masterat în următoarele domenii: inginerie, drept, administrație publică, relații internaționale, mediu sau alte domenii relevante, preferabil în energetică.

- Experiență profesională de cel puțin 1 an în următoarele domenii: energetică, administrație publică, drept, mediu, economie, relații internaționale sau alte domenii relevante, preferabil cu expertiză în elaborarea și/sau implementarea politicilor publice.

- Dispunerea de timp pentru a participa la Programul de Cercetare cu program de muncă cu regim deplin (full time) pe parcurs a 6 luni.

- Abilități de elaborare a studiilor, conceptelor, analizelor, documentelor de politici, actelor normative etc., preferabil în domeniul energetic.

- Interes pentru domenii de cercetare în domeniul energetic.

- Abilități de cercetare și analiză, preferabil cel puțin o publicație (online, academică, de cercetare, de analiză a politicilor publice etc.).

- Manifestă disponibilitate de a se angaja în promovarea cercetării de politici publice elaborate prin campanii de advocacy după finalizarea Programului de Cercetare.

- Cunoașterea calculatorului (MS Office).

- Cunoașterea limbii române.

- Cunoașterea limbii engleze sau altei limbi de circulație internațională (ex. franceze/germane/ruse) va fi un avantaj.

Depunerea dosarelor:

Candidații urmează să depună un dosar de participare care să includă:

1. Scrisoare de intenție care să argumenteze interesul și relevanța candidatului pentru Programul de Cercetare.

2. CV detaliat, în format europass, cu anexarea copiilor scanate ale actelor relevante.

Termenul-limită pentru depunerea dosarului este 13 noiembrie 2023, ora 18:00, la adresa de email: maxim.moroga@greencity.md.

Procesul de evaluare:

Procesul de selectare, evaluare și contractare a tinerilor cercetători va implica evaluarea dosarelor și o etapă de interviu, în conformitate cu procedurile în vigoare ale A.O. „Green City Lab”.

 Criteriile de evaluare sunt următoarele:

Candidații selectați vor lucra sub coordonarea unui mentor din cadrul MEn și vor raporta lunar activitățile desfășurate.

Acest Program oferă o oportunitate unică pentru tinerii cercetători din Republica Moldova să contribuie la dezvoltarea și implementarea politicilor energetice într-un mediu dinamic. Dacă îndepliniți criteriile de eligibilitate și sunteți pasionați de domeniul energetic, vă încurajăm să aplicați.

Pentru orice întrebări sau detalii de clarificare, vă rugăm să contactați coordonatorul de proiect Maxim Moroga la adresa de e-mail:maxim.moroga@greencity.md, sau la numărul de telefon: +373768010085.

 

Link termeni de referință

Articol adaugat de: Green City Lab Moldova