Apel de exprimare a interesului Personalul Secretariatului – Comisia Vetting 2 – Republica MoldovaContext

În 2021, Guvernul Republicii Moldova a inițiat reforma sectorului justiției, cu scopul de a asigura integritatea și răspunderea părților interesate din sectorul justiției și de a spori încrederea societății în sectorul justiției. Ca parte a reformei sectorului justiției, Guvernul a decis să efectueze un exercițiu extraordinar de verificare (vetting) a judecătorilor și procurorilor, pentru a îmbunătăți integritatea în sectorul justiției.

Acest proces de vetting reprezintă o aspirație unică pentru societatea moldovenească. Este vorba de un proces riguros și dur, care poate fi realizat o singură dată într-o modalitate bună. Procesul solicită multe de la societate: ar putea exista o capacitate limitată temporară în sectorul justiției și procesul poate avea consecințe importante asupra carierelor personale. Cu toate acestea, vetting-ul este și un proces istoric, care are menirea de a îmbunătăți sectorului justiției moldovenești și, prin urmare în cele din urmă, va avea un impact pozitiv asupra societății.

Sub rezerva adoptării legislației necesare în Republica Moldova, acest proces de vetting se desfășoară în trei etape cu trei comisii:

Comisia 1: Pre-vetting. Această Comisie și-a început activitatea în 2022 și se concentrează pe verificarea prealabilă a candidaților la Consiliul Superior al Magistraturii și la Consiliul Superior al Procuraturii. Procedurile de pre-vettig sunt în curs de realizare.

Comisia 2: Vetting-ul judecătorilor. Se preconizează că această Comisie își va începe activitatea în primăvara/vara 2023 și se va concentra pe vetting-ul judecătorilor.

Comisia 3: Vetting-ul procurorilor. Se preconizează că această Comisie își va începe activitatea în vara anului 2023 și se va concentra pe vetting-ul procuraturilor.

Fiecare Comisie este formată din trei membri internaționali și trei membri naționali și este sprijinită de un Secretariat, format din analiști/investigatori și personal de sprijin (personal administrativ, personal responsabil de relațiile cu publicul, personal în domeniul tehnologiilor informaționale, traducători/interpreți).

Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională (CILC) este desemnat de Comisia Europeană și de Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos pentru a facilita activitatea Comisiei de Vetting a judecătorilor (cunoscută și ca ,Comisia 2’) și Secretariatul acesteia. CILC începe acum să formeze o echipă de profesioniști pentru acest Secretariat. Acest apel de exprimare a interesului pentru experți vizează crearea unei liste restrânse de persoane motivate și calificate pentru următoarele poziții:

Lotul 1: Șeful/șefa Secretariatului

Lotul 2: Analiști/investigatori seniori

Lotul 3: Analiști/investigatori: în domeniul juridic, financiar și domeniul active

Lotul 4: Asistenți juridici/administrativi ai membrilor Comisiei

Lotul 5: Responsabili de relațiile publice/purtător de cuvânt

Lotul 6: Administrator TIC

Lotul 7: Traducători și interpreți română/engleză/rusă

Numărul exact de personal va fi determinat pe baza necesităților emergente ale Comisiei.

Mai multe informații pot fi găsite în documentele de mai jos: 

 

Vă rugăm să rețineți: că termenii de referință stipulează condițiile generale aplicabile tuturor pozițiilor și cerințele specifice pentru fiecare poziție.

Procedura

Obiectivul prezentului apel de exprimare a interesului este de a stabili o listă de experți motivați și calificați care să poată asigura personalul pentru Secretariatul Comisiei de vetting a judecătorilor. În baza exprimării intereselor, CILC va întocmi o listă de experți care îndeplinesc criteriile.

Expresiile de interes pot fi trimise numai prin e-mail la secretariat@cilc.nl. Cererile depuse la alte adrese de e-mail vor fi excluse din examinare. Documentele necesare includ:

  • CV-ul actualizat – în limba engleză și/sau română.
  • Trei referințe profesionale, inclusiv numele, titlul, adresa de e-mail și numărul de telefon.
  • O declarație de onoare semnată.
  • În cazul persoanelor juridice: o ofertă de preț.

Vă rugăm să includeți în subiectul e-mailului pentru care lot (de exemplu, ce poziție) vă exprimați interesul.

Expresiile de interese pentru poziții vor fi analizate în mod continuu. Lista rezultată în urma acestui apel este valabilă până în 2025. Persoanele interesate pot depune candidatura în orice moment până în noiembrie 2024.

Doar candidații pre-selectați vor fi contactați. Candidații selectați vor fi invitați la o procedură de interviu (online) și un test scris. O autorizație de securitate va face parte din procedura de recrutare.

Articol adaugat de: CILC Moldova
Alte articole de la acest autor: