Prelungirea anunțului de lansare a licitației privind ”Achiziționarea  sistemului de irigare prin picurare pentru livadă”Articol adaugat de: Rima Stăvilă

Anunț de lansare a licitației privind

”Achiziționarea  sistemului de irigare prin picurare pentru livadă”

 

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Colinele Tigheciului  este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER în anul 2018.

GAL Colinele Tigheciului  tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 18 localități din raionul Cantemir și Leova prin valorificarea resurselor și patrimoniului local.

În perioada anilor 2021-2022 GAL-ul va susține 12  proiecte care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, selectate în urma apelului de propuneri lansat în microregiune ”Colinele Tigheciului investește în oameni și idei prospere”

Mai multe detalii despre activitatea GAL o puteți găsi pe pagina oficială de FB a GAL: https://www.facebook.com/lag.colinele.tigheciului

Pentru realizarea acestor proiecte GAL-ul anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va comercializa echipamente, accesorii pentru dezvoltarea și extinderea afacerii agricole .

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în agricultură , să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

Nr

Denumirea

Unitatea de masura

Cantitatea

Specificație tehnică

1.

Sistem de irigare prin picurare

buc

1

Sistem de irigare gestionat manual pentru suрrаfаlа de 10,82 ha livаdă de cireși și рrun.

 Stație de pompare și stație de filtrаrе cu раrаmеtri de lucru: Q=40m3/h, Н=50 m. Sistemul de irigare să conțină:

●      stație de filtrare

●      cap de control

●      robinete hidraulice

●      magistrală

●      submagistrala

●      linia de picurare

●      accesorii

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare. 

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  2. Detalii despre produs/servicii oferite;
  3. Oferta financiară, care va include prețul inclusiv  TVA și cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL; Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor.
  4. Oferta comercială va fi prezentată cu termen de valabilitate.
  5. Termenii de livrare a produselor.

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa gal.colineletigheci@gmail.com sau direct la sediul GAL Colinele Tigheci (str. Verdeșeni MD 7321, s. Cociulia, r-l Cantemir, Republica Moldova) până la data de 25.03.2022. Ora 12.00

În perioada 2021-2022, GAL-ul este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2.0, proiectul „LEADER pentru Moldova Rurală”, co-finanțat de către USAID și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

telegram