Anunț de recrutare a personalului tehnic specializatRO: Anunț de recrutare a personalului tehnic specializat

Agenția pentru Eficiența Energetică în calitate de Agenție de Executare a proiectului ,,Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova)” (GEF ID: 10457), anunță inițierea procedurii de angajare a personalului pentru unitatea de Implementare a Proiectului pentru următoarele poziții:
- Expert Tehnic Coordonator Național al Proiectului;
- Asistent Administrativ de Proiect la nivel național.

Aplicații interesați în participare la concurs trebuie să prezinte dosarul de aplicare care să includă următoarele documente/informații necesare pentru a-și demonstra calificările:
- Curriculum Vitae în format Europass;
- Scrisoare de intenție;
- Copiile diplomelor care să confirme capacitățile tehnice necesare pentru executarea sarcinilor stabilite în Termenii de Referință.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 25.02.2022 ora 09.00h. Interviul cu personale selectate va avea loc în data de 28.02.2022.

Note:
- Dosarul de aplicare va fi pregătit și prezentat în limba engleză;
- Interviul va avea loc în limba engleză.

Anexe:
- Termenii de Referință Expert Tehnic Coordonator Național al Proiectului;
- Termenii de Referință Asistent Administrativ de Proiect la nivel național.

Proiectul dat este finanțat de către GEF și UNIDO, procedura de identificare și selectare a candidaților va avea loc în conformitate cu condițiile stipulate în Contractul de Executare a proiectului.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Serviciul Resurse Umane.
Alexandru Rudi, Specialist principal
Tel: (+373) 22 499 444 ext: 8
Email: alexandru.rudi@aee.md

EN: Announcement for the recruitment of specialized technical staff

The Agency for Energy Efficiency as the Executing Agency of the project "Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova)” (GEF ID: 10457), announces the initiation of the procedure for recruiting staff for Project implementation Unit for the next positions:
- National Project Technical Expert and Coordinator;
- National Project Administration Assistant.

Applicants interested in participating in the competition must submit the application file which includes the following documents/information necessary to prove their qualifications:
- Curriculum Vitae in Europass format (in English);
- Cover Letter (in English);
- Copies of diplomas and certificates confirming the technical skills required to perform the tasks of the Terms of Reference.

The deadline for application is 25.02.2022 at 09.00h. The interview with selected staff will take place on 28.02.2022.

Note:
- The application dossier will be prepared and submitted in English;
- The interview will be in English.

Annexes:
- Terms of Reference National Project Technical Expert and Coordinator;
- Terms of Reference National Project Administration Assistant.

This project is funded by GEF and UNIDO, the procedure for identifying and selecting candidates will take place in accordance with the conditions stipulated in the Project Execution Agreement.

For more information, you can contact the Human Resources Service.
Alexandru Rudi, Senior Specialist
Tel: (+373) 22 499 444 ext: 8
Email: alexandru.rudi@aee.md

Anexe / Annexes:

Termenii de Referință Expert Tehnic Coordonator Național al Proiectului/Terms of Reference National Project Technical Expert and Coordinator

Termenii de Referință Asistent Administrativ de Proiect la nivel național/Terms of Reference National Project Administration Assistant