Angajăm specialist Management documenteArticol adaugat de: Relatii Publice

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” anunţă concurs pentru postul de specialist Management documente în Departamentul Comunicare şi Relaţii Publice.

Cerinţe:

 • Studii superioare în ştiinţele comunicării, filologie sau alte domenii conexe.
 • Cunoaşterea la perfecţie a limbii române;
 • Cunoaşterea limbii ruse şi a limbii engleze;
 • Cunoaşterea computerului (Word, Excel);
 • Abilităţi de scriere corectă şi de comunicare;
 • Scris caligrafic.

Atribuţii:

 • Recepţionarea cererilor şi a demersurilor, înregistrarea şi distribuirea acestora;
 • Recepţionarea, înregistrarea, repartizarea corespondenţei primite destinatarilor, organizarea și păstrarea conform termenelor de păstrare;
 • Înregistrarea, distribuirea, organizarea şi păstrarea ordinelor;
 • Elaborarea ordinelor de primire-predare a bunurilor materiale, asigurarea cu transport etc.
 • Elaborarea actelor de predare-primire a documentelor pentru păstrare în Arhiva universitară;
 • Redactarea documentelor conform cerințelor (ordine, scrisori, regulamente interne ș.a.);
 • Oferă consultații și suport subdiviziunilor universitare în elaborarea Nomenclatorului dosarelor.

Calităţi personale: responsabilitate, punctualitate, comunicativitate, spirit de organizare, capacitate de lucru în echipă, rezistenţă la condiţii de stres.

Expediaţi CV-ul şi o scrisoare de intenţie prin e-mail la relatiipublice@usmf.md, până în data de 10 ianuarie 2022.

Ulterior, potențialii candidați vor fi invitați la un interviu.

telegram