Apel de participare la Laboratorul internațional „Noi perspective asupra designului instituțional al finanțării publice pe bază de proiect pentru cultură în țările Parteneriatului Estic” (30 nov - 2 dec 2022, Chișinău)30 noiembrie – 2 decembrie, Chișinău

Formular de aplicare: Aici

data limită de aplicare: 22 noiembrie 2022

Invităm operatorii culturali (instituții publice și asociațiile necomerciale), alături de practicienii culturali din Republica Moldova, să participe la Laboratorul internațional „Noi perspective asupra designului instituțional al finanțării publice pe bază de proiect pentru cultură în țările Parteneriatului Estic”, care va avea loc la Chișinău în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2022, în format fizic și cu transmisie live.

Evenimentul vine în calitate de răspuns la nevoia de a identifica soluții publice actualizate și adaptative de finanțare a sectorului cultural, în vederea atingerii obiectivelor strategice ale societății în domeniul culturii. Totodată, activitatea subliniază nevoia consolidării rolului organizațiilor societății civile din Republica Moldova și formulării unor concluzii relevante, inclusiv pentru celelalte țări ale Parteneriatului Estic. Mai multe detalii despre concept și nevoia identificată, aici: Concept 

Laboratorul cuprinde dezbateri, care se vor desfășura în prima parte a zilei și ateliere, care vor avea loc după prânz. Aceste activități sunt conectate tematic și împreună conduc la formularea unei propuneri concrete pentru o Lege a Fondului Culturii în Republica Moldova. Agenda laboratorului poate fi consultată aici: Agenda

În cadrul atelierelor, specialiști în politici culturale, practicieni locali și invitați din alte țări vor lucra aplicat pe marginea unui document propus de organizatori, care să integreze concluziile derivate din cercetările extinse efectuate în ultimii peste 10 ani de către cercetători și practicieni de politici din Republica Moldova. Discuțiile care vor avea loc în cadrul dezbaterilor și opiniile celor prezenți la ateliere vor completa și vor nuanța documentul pus la dispoziția participanților la primului atelier. 

Doritorii să participe fizic sunt rugați să completeze acest formular, până la data de 22 noiembrie 2022. Numărul participanților din sală este limitat și vom acorda prioritate celor care doresc să se înscrie la toate trei dezbateri și ateliere. Pentru un număr limitat de participanți din Republica Moldova, organizatorii pot deconta cheltuielile de transport,cazare și masă, în condițiile legii.

Limba de comunicare a dezbaterilor va fi română și engleza, iar la ateliere vom comunica în română.

Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați: cscirm@gmail.com / 076032494

Curatori

Raluca Iacob (RO) – este manager cultural și analist de politici publice, cu 15 ani de experiență de lucru cu ONGuri, instituțiil și autorități ale administrației publice locale și centrale, la nivel național și internațional. Este interesată de dinamica ecosistemelor culturale, de sprijinirea guvernării participative și bazate pe date și de adoptarea unor practici manageriale și curatoriale atente la public. A contribuit la acțiuni de advocacy pentru cultura publică, a coordonat o serie de proiecte care au dezvoltat colaborarea dintre operatori culturali și școli, a lucrat la mai multe strategii publice și instituționale și a realizat analize și cercetări independente prin Asociația MetruCub, pe care a co-fondat-o în 2012, dar și independent. Din iulie 2022 este membră a Consiliului de Coordonare al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, în calitate de expert monitorizare și evaluare a rezultatelor și impactului proiectelor și programelor de finanțare, prioritatea activității sale fiind în acest moment Programul „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii” în 2023.

Veaceslav Reabcinschi  (MD) – doctor în sociologie, cercetător la Institutul de Studii Juridice, Politice și Sociologice. Conferențiar la Catedra “Management și producție artistică” a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice a Republicii Moldova. Director al Centrului de Politici Culturale.

Moderatori

Rusanda Curcă (Moldova) este o lucrătoare culturală, activistă civică, de mediu și în domeniul culturii, care locuiește în comuna Hîrtop, r. Cimișlia. Este co-directoarea Centrului de Proiecte Culturale Arta Azi, care se concentrează pe dezvoltarea sectorului teatral din țară și pe diversificarea vieții culturale din localitățile rurale. Din 2021 este directoare a Coaliției Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova, platformă națională de advocacy și activism cultural, care reunește 16 organizații și inițiative necomerciale din domeniu..

Vladimir Us (Moldova), artist și curator stabilit în Chișinău, membru fondator al Asociației Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad. Prin lucrările și proiectele sale recente el explorează procesele de transformare a spațiului public în orașele post-sovietice, totodată fiind preocupat de nevoia de a conceptualiza o rețea alternativă de spații publice pentru Chișinău.

Organizator: Platforma Relații Culturale (CPR Bruxelles) în colaborare cu Delegația UE în Moldova

Parteneri: Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova, Consiliul pentru Cultură din Belarus și Laboratorul de Cultură și Management din Georgia.

Parteneri strategici: Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Cultural Relations Platform este un proiect finanțat prin Instrumentul de Parteneriat (Serviciul pentru Instrumente de Politică Externă, Comisia Europeană) lansat în aprilie 2020 pentru a sprijini Uniunea Europeană să se implice în relațiile culturale internaționale în cadrul EU strategy for international cultural relations. CRP este o continuare a acțiunilor anterioare Cultural Diplomacy Platform, CDP (2016-2020). Acesta oferă o abordare reînnoită, bazată pe un set de principii comune și pe noi activități, cu scopul de a promova și de a facilita schimburile culturale durabile, activitățile interumane și procesele de co-creare între europeni și cetățeni din țări din întreaga lume.

În calitate de platformă națională de advocacy și activism cultural, Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova (CSCI) reunește organizații neguvernamentale și inițiative necomerciale din sectorul cultural, care activează în mod autonom, fără imixtiunea statului sau sectorului comercial în politica lor curatorială și editorială. CSCI își propune să contribuie la dezvoltarea unui dialog cu autoritățile publice, la consolidarea, susținerea și dezvoltarea sectorului cultural independent, inițiind activități de cercetare, desfășurând campanii de informare și educare, formând rețele de sprijin reciproc și colaborând la nivel internațional.

Consiliul pentru Cultură din Belarus (Belarus) este o uniune de manageri și activiști culturali, pictori, muzicieni, poeți și toate celelalte tipuri de artiști, care creează o politică culturală progresistă în Belarus, fără teroare și represiuni.

Laboratorul de cultură și management / CuMaLab (Georgia) este un ONG cu sediul la Tbilisi, înființat cu scopul de a sprijini promovarea schimburilor interculturale internaționale, educația profesională și superioară, precum și popularizarea culturii georgiene, realizarea de proiecte și programe locale, regionale și internaționale, sprijinirea dezvoltării mass-media contemporane, sprijinirea publicațiilor în domeniul artelor și al științei, realizarea de cercetări privind patrimoniul cultural, oferirea de consultanță și dezvoltarea practicii curatoriale în domeniul culturii și al managementului.

Articol adaugat de: Coalitia Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova
Alte articole:

telegram