Academia OSC privind gender mainstreaming și analiza de genProgram de consolidare a capacităților online pentru experți și formatori de gen din cadrul organizațiilor societății civile din țările de Parteneriat Estic

Noiembrie 2022 – Mai 2023

Experții din organizațiile societății civile (OSC) din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina sunt invitați să aplice pentru online Academia OSC privind gender mainstreaming și analiza de gen. Academia OSC organizată de Proiectul EU4Gender Equality Reform Helpdesk finanțat de UE, tinde spre:

  • consolidarea capacității experților și formatorilor de gen în țările Parteneriatului Estic (PE) în domeniul integrării perspectivei de gen și analizei de gen;
  • crearea unui grup / rețelei de experți de gen în țările Parteneriatului Estic; și
  • încurajarea schimbului de experiență între experții de gen din regiune.

Cine poate aplica?

Experți cel puțin cu cunoștințe de bază și trei (3) ani de experiență de lucru confirmată în probleme de egalitate de gen. Participanții vor fi selectați pe baza CV-urilor, certificatelor și scrisorilor de motivare.

Ce oferă Academia OSC?

Programul Academiei OSC include activitățile online precum seminare, consultații/mentorat, teme practice pentru acasă, auto-studiere, lucrul prin rețele și două etape de instruire:

  • un program de formare avansată pentru experți; și
  • un curs de formare a formatorilor (FF).

Programul de formare avansată constă din patru module:

  • MODULUL 1. Egalitatea de gen și dezvoltarea: Schimbări transformatoare pentru egalitatea de gen.
  • MODULUL 2. Analiza de gen și gender mainstreaming: teorie și instrumente practice.
  • MODULUL 3. Gen în zonele de urgență și de recuperare: noi provocări.
  • MODULUL 4. Pași practici pentru eliminarea decalajelor de gen în domeniile prioritare ale Planului de acțiune privind genul III al UE.

Fiecare modul va fi organizat o dată pe lună și va dura 2-3 zile. Limbile de lucru sunt engleza și rusa, traducerea simultană va fi asigurată. Între module, participanții vor primi sprijin (consultări/mentorat online) din partea echipelor din țară ale Biroului de asistență pentru reforma egalității de gen EU4Gender în limbile lor naționale.

Doar participanții care au participat la toate cele patru module de formare și și-au finalizat cu succes sarcinile și testele practice vor primi certificate și vor fi invitați să aplice pentru cursul de formare a formatorilor. FF va consolida abilitățile formatorilor, le va crește capacitatea de a folosi metode moderne de formare și facilitare și le va consolida know-how-ul pentru planificarea și desfășurarea de evenimente online. De asemenea, ei își vor spori capacitățile de a duce cercetări în domeniul de gen bazate pe studii globale, regionale și naționale, bune cazuri și practici.

Cum poti aplica?

Pentru a aplica, vă rugăm să completați formularul de înregistrare și să trimiteți CV-ul Dvs, scrisoarea de motivare și certificatele care confirmă cel puțin trei (3) ani de experiență de lucru confirmată în probleme de egalitate de gen aici (https://forms.gle/kyBunzhb85qDDx9A6).   

Termenul limită pentru aplicare este 21 octombrie 2022.

Participanții selectați vor primi invitații personale.

Cum ne puteti contacta?

Dacă aveți întrebări despre Academia OSC, vă rugăm să ne contactați REFORM.HELPDESK@niras.se

AFLAȚI MAI MULTE

EU4GenderEquality Reform Helpdesk (https://euneighbourseast.eu/projects/eu-project-page/?id=1480)

EU4 Gender Equality Reform Helpdesk Factsheet (https://euneighbourseast.eu/news-and-stories/publications/eu4-gender-equality-reform-helpdesk/)

Articol adaugat de: Andrei Petroia