Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dat start înscrierilor pentru Programul de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2023Ministerul Muncii și Protecției Sociale lansează Programul de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2023, care este dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova.

Cine poate să se înscrie?

La concurs pot participa organizaţiile necomerciale din Republica Moldova, care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active atât la nivel naţional, cât şi regional. Sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 10% din valoarea totală a proiectului.

Priorităţile Programului de granturi pentru anul 2023

Programul de granturi mici se acordă pentru diverse proiecte, care au ca scop promovarea participării vârstnicilor și a îmbătrânirii active, în conformitate cu obiectivele Programului pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 406 din 02.06.2014.

În cadrul Programului de granturi mici pentru anul 2023 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la promovarea îmbătrânirii active în baza priorităţilor:

 • elaborarea și aprobarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a strategilor de integrare a perspectivei îmbătrânirii;
 • crearea organizaţiilor de ajutor reciproc al vârstnicilor;
 • implicarea vârstnicilor în activități de voluntariat şi dialog intergeneraţional;
 • crearea serviciilor pentru îmbătrânire activă şi sănătoasă;
 • inițiative privind crearea localităților cu infrastructură prietenoasă vârstei;
 • integrarea principiului îmbătrânirii active și sănătoase, inclusiv din perspectiva dimensiunii de gen,  în strategiile locale;
 • instruirea și ghidarea vârstnicilor în utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor.

Criterii de selectare

Toate proiectele care au îndeplinit criteriile de solicitare a finanţării vor fi evaluate de către Comisia de examinare a proiectelor din cadrul Programului de granturi mici, iar în urma obţinerii unui aviz pozitiv din partea Comisiei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va încheia un contract de finanţare cu depunătorul dosarului, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului nr. 23 din 23 februarie 2022.

Având în vedere condiţiile de participare, cât şi caracterul naţional al Programului de granturi, proiectele depuse vor fi supuse examinării dacă rezultatul activităților propuse se încadrează în scopul politicilor din domeniul îmbătrânirii active.

La selectarea proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:

 • importanța – în contextul realizării priorităților stabilite pentru domeniul de dezvoltare relevant anunțat în condițiile de desfășurare a concursului;
 • calitatea și relevanța – descrierea problemei și măsurile de soluționare a acesteia, gradul de corelare dintre scop, obiective, activități și rezultatele așteptate;
 • calitatea întocmirii bugetului (buget întocmit realist, corect în conformitate cu  liniile de buget și articolele de cheltuieli, în baza clasificației bugetare care reflectă toate activitățile planificate, inclusiv cu justificarea cheltuielilor);
 • mecanismul propus de monitorizare, evaluare și prezentare a rezultatelor proiectului;
 • vizibilitatea proiectului și metodele de promovare;
 • sustenabilitatea proiectului și măsurile de gestionare a riscurilor interne/externe;
 • experiența organizației și a echipei privind realizarea acțiunilor propuse;
 • experiența privind colaborarea, parteneriatul cu autoritățile publice și organizațiile necomerciale din țară și din străinătate, după caz;
 • capacitatea financiară  a organizațiilor necomerciale de a atrage resurse, altele decât cele oferite de autoritatea finanțatoare, inclusiv de la alți cofinanțatori.

Valoarea grantului oferit

Pentru finanțarea proiectelor aprobate de către membrii Comisiei de examinare, din bugetul de stat este alocată suma de 400 de mii de lei. Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 6 luni.

Procesul de aplicare

Dosarul complet va fi depus până la data de 28 aprilie 2023, ora 17:00, la sediul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, nr. 1, et. 7, bir. 715, Serviciul politici demografice sau în format electronic (PDF și Word/Excel) pe adresa de e-mail: andriana.birca@social.gov.md.

Dosarul prezentat trebuie conțină următoarele acte:

1. Formularul de solicitare a finanţării (anexa nr. 1);

2. Bugetul detaliat al programului/proiectului (anexa nr. 2);

3. CV-ul organizației;

4. CV-ul coordonatorului de proiect;

5. Declaraţia privind neadmiterea conflictelor de interese (anexei nr. 3);

6. Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 10% din valoarea totală a proiectului;

7. Statutul şi certificatul de înregistrare fiscală şi actele adiţionale, după caz;

8. Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi, după caz;

9. Scrisori de intenție din partea terţilor;

10. Dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi necomerciale;

11. Alte documente considerate relevante.

Mai multe detalii pot fi solicitate la numerele de telefon: 022 804 429; 022 804 430 sau pe adresa de e-mail: andriana.birca@social.gov.md

Regulamentul Programului de granturi mici în domeniul îmbătrânirii îl găsiți aici.

Articol adaugat de: cnpd

telegram