Concursul de Granturi Mici pentru ONG-urile regionale și naționale în zonele sub-bazinelor Bîc, Răut, Larga, Tigheci, Ialpug, Naslavcea-Vasilcău

Asociația Obștească (AO) Centrul Naţional de Mediu, cu susținerea financiară a Guvernului Suediei, lansează propunerea de oferte pentru ONG-uri în cadrul Programului de Granturi Mici (PGM) „Mediu, adaptare la schimbările climatice şi ecosisteme”.

Prin programul de granturi mici vor fi susținute inițiativele și acțiunile locale ce contribuie la îmbunătățirea mediului, și astfel, pe termen lung duc îmbunătățirea standardelor de viață. Programul va contribui la îmbunătățirea stării mediului înconjurător în ecosisteme şi la reducerea efectelor adverse ale poluării și ale altor activități ale omului.

Perioada de implementare a programului de granturi mici este noiembrie 2021 – noiembrie 2023. În funcție de experiență, organizația va depune propunerea de proiect la una din limitele de finanțare proiectului: de la 100 000 MDL până la 170 000 MDL. Proiectul trebuie să fie depus de un singur aplicant. În cazul parteneriatelor locale (cu alte ONG-uri, autorități locale, etc.), la cerere, trebuie să fie anexat un Acord încheiat cu partenerii locali. Se presupune că astfel de parteneriate va asigura un impact de rezonanță și o implicarea mai mare în implementarea proiectelor.

Condiții de participare și eligibilitate

Aplicanții trebuie să fie organizații neguvernamentale, asociații obștești înregistrate în Republica Moldova, active în domeniul protecției mediului și dezvoltării comunitare durabile, care activează în ariile geografice specificate mai jos sau care au dezvoltat activități în zona geografica respectiva.

Activitățile eligibile pentru finanțare:

 • să contribuie la reducerea poluării aerului, apei și solului;
 • să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • să îmbunătățească potențialul monitorizării protecției mediului;
 • să desfășoare activități educaționale în domeniul protecției mediului;
 • să îmbunătățească potențialul comunităților locale de adaptare la schimbările climatice;
 • să îmbunătățească accesul la energia verde prin creșterea eficienței energetice și creșterea utilizării energiei regenerabile;
 • să dezvolte procesul de gestionare/ colectare a deșeurilor;
 • să integreze aspectele relevante mediului în Planul de dezvoltare locală;
 • să susțină conservarea și reabilitarea biodiversității și ariilor protejate naturale.

Nu sunt eligibile:  Organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova, persoanele fizice, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, organizațiile religioase, sindicatele.

O organizație poate fi aplicant doar la o singură cerere de grant.

Propunerea de proiecte pentru PGM va susține inițiativele din regiunile geografice unde A.O Centrul Naţional de Mediu desfășoară activități și implementează proiecte. Regiunea geografică eligibilă sunt următoarele: Comunitățile din bazinul hidrografic al râurilor: Bîc, Răut, Larga, Tigheci, Ialpug, Naslavcea-Vasilcău.

Doar dosarele complete vor fi admise pentru participarea la concurs.

 • Formularele pot fi completate atât în limba română, cât și în rusă;
 • vor fi admise doar modelele de formulare puse la dispoziție pe pagina web environment.md (formularul de aplicare, bugetul și justificarea acestuia, formularele de raportare);
 • vor fi admise doar dosarele completate la calculator;
 • formularul de solicitare a finanțării trebuie să fie semnat de conducătorul organizației;
 • toate documentele trebuie să fie prezentate exclusiv în format PDF;
 • CV-urile echipei de proiect (coordonator de proiect, contabil, asistent) trebuie prezentate într-un singur document PDF;
 • în cazul expedierii dosarului în format electronic, respectați următoarea regulă de denumire a fișierelor:

Exemplu:

1_Formular_AO_Exemplu

2_Buget_AO_ Exemplu

3_CV_echipa_AO_ Exemplu

4_Extras_AO_ Exemplu

5_Statut_AO_ Exemplu

Opțional: 6_Portofoliu_AO_ Exemplu

Completitudinea dosarului

Verificați dacă dosarul include toate documentele de mai jos:

 1. Formular de solicitare a finanțării (Anexa A); (fișier PDF)
 2. Bugetul detaliat al propunerii de proiect (Anexa B);
 3. CV-uri ale echipei de implementare; (un fișier PDF)
 4. Extras din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale;
 5. Copia statutului;

Opțional: portofoliu de proiecte.

Depunerea dosarului

Termenul-limită de depunere a dosarului este duminică, 7 noiembrie 2021, ora 23:59 (ora Chișinăului).

Depunerea dosarului poate avea loc prin una dintre modalitățile enumerate mai jos:

 1. Expediere poștală - scrisoare recomandată la adresa:

str. Sfatul Țării 61, of. 20, MD-2004, Chișinău

AO Centrul Național de Mediu

 1. Expediere electronică la adresa concurs@gmail.com

În subiectul mesajului trebuie să fie indicat cuvântul ”DOSAR”, denumirea OSC. Exemplu: DOSAR, AO Exemplu.

În cazul expedierii multiple a dosarului din numele aceleiași organizații, se va considera doar primul e-mail expediat. Toate documentele transmise ulterior nu vor fi examinate.

Atenție! Respectați cerințele de pregătire a dosarului în format electronic (vezi mai sus).

 1. Depunere direct la sediul proiectului, cu condiția coordonării prealabile doar pe e-mail: cnm@environment.md

!!!Nu vor fi acordate confirmări telefonice de recepționare a dosarelor, indiferent de modalitatea de depunere a acestora.

Întrebările și informațiile privind procesul depunerii propunerilor de proiecte sunt acceptate până pe data de 20 octombrie 2021, inclusiv.

Toate întrebările le puteți transmite pe adresa de email: cnm.concurs@gmail.com cu subiectul APEL SUBGRANTARE 2021.

Formularele pot fi descărcate, accesând fișierele de mai jos:

Anexa A: Formular de solicitare a finanțării

Anexa B Bugetul detaliat al propunerii de proiect

Anexa C. Raport Narativ Intermediar

 Anexa D. Raport Narativ Final

Anexa E. Raportului Financiar (aplicabil atât pentru raportul intermediar cât și cel final)

 Anexa F. Lista documentelor justificative

Regulamentul grantului poate fi accesat aici

 

Termenul de Depunere a pachetului de documente este 07 noiembrie 2021, ora 23:59.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă