HelpAge anunță concurs pentru funcția de fotografHelpAge anunță concurs pentru funcția de fotograf

Anunț pentru contractare unui fotograf

Funcția anunțată: Fotograf      

Servicii solicitate: Servicii de fotografiere în cadrul evenimentelor organizate de către HelpAge

Locul: Localități în care activează partenerii HelpAge în proiect 

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: noiembrie 2023 – februarie 2024

Termen limită pentru aplicare: 16 noiembrie 2023

 Informații generale

În perioada noiembrie 2023 - februarie 2024, HelpAge International implementează proiectul: “Enhance protection, resilience and social inclusion of Ukrainian refugees and vulnerable host communities in the Republic of Moldova through strengthening the comprehensive GBV prevention and response mechanisms, social protection and health system” cu suportul UNFPA, finanțat de Marea Britanie, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Programul are ca scop să contribuie la socializarea dintre generații, să îmbunătățească accesul seniorilor la utilizarea telefoanelor mobile, să prevină și să combată violența în bază de gen și să  desfășoareactivități în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase pentru  vârstnici (moldoveni și persoane strămutate din Ucraina). Persoanele în etate, în special cele care se află în situație de risc și mai izolate, sunt foarte puțin implicate în activități în afara casei sau în interiorul Centrului de Plasament Temporar pentru refugiați. Astfel, programul își propune să îmbunătățească starea lor emoțională și abilitățile digitale.    

Sarcina propusă și responsabilitățile fotografului

Fotograful va coordona sarcinile propuse cu echipa HelpAge International și la necesitate, cu alte părți vizate în program. Sarcinile includ deplasarea în locațiile programului pentru a colecta imagini cu beneficiarii proiectului.

Fotograful va ține cont de specificul și contextul de lucru al programului și în special al partenerilor locali, care lucrează în cea mai mare parte cu și pentru persoane în etate. Se va ține cont și de preluarea formelor de consimțământ din partea beneficiarilor în semn de acord pentru fotografiere.

Pentru sarcinile propuse implicarea fotografului se estimează pentru 20 zile, cu posibilitate de a fi mai multe, care includ deplasarea spre locație, preluarea cadrelor, editarea și expedierea fotografiilor în aceeași zi a evenimentului. Numărul de zile de lucru final va fi estimat și agreat în comun de către părți.

Calificări și experiență

 • Studii relevante domeniului vizat.
 • Experiență de lucru în fotografiere de cel puțin 2 ani;
 • Se va aprecia cunoașterea mediului de lucru al organizațiilor neguvernamentale în proiecte de asistență tehnică cu finanțare externă;
 • Abilități excelente de comunicare cu persoane din diferite domenii, de lucru în echipă;
 • Înțelegere și deschidere spre a înțelege specificul de activitate cu deferite grupuri de populație (tineri, adulți, vârstnici) și de ajustare a limbajului după necesități;
 • Pentru sarcinile anunțate, lucrul se va efectua în limba română și rusă. Cunoașterea limbii engleze este salutabilă;
 • Experiență de lucru cu persoanele în etate; 

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • CV-ul (maximum 4 pag.);
 • Oferta de preț:
  • care va conține costul per ora și per zi de muncă cu specificarea dacă se ia în calcul orele spre locația evenimentului.
  • Oferta nu va include costuri de deplasare în localitățile programului.
  • Indicați rata și costurile în lei moldovenești, suma net (fără taxe) și dacă dețineți patentă de întreprinzător valabilă, care să cuprindă tipurile de servicii solicitate în prezentul anunț.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la 16 noiembrie 2023 la adresa de email: officehelpage@gmail.com  cu titlul ”Concurs Fotograf HelpAge” în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060450560, persoană de contact Renata Rusu.