Termen extins: Anunț de angajare la funcția de Psiholog/PsihologăProiectul ”Șanse egale la servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități și TSA” implementat de AO SOS Autism, în cadrul proiectului “Organizațiile societății civile  acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu A.O.Keystone  Moldova și  AO Institutum Virtutes Civilis, în baza contractului de Grant G15146 din 26.10.21, anunță concurs de angajare a personalului pentru Centru de zi

A.O. „SOS Autism”  în cadrul Acordului de colaborare între Consiliul Municipal Chișinău și A.O. “SOS Autism”  din 19.08.22 “Cu privire la crearea și dezvoltarea serviciului social “Centrul de zi ADIR pentru persoanele cu dizabilități și TSA” anunță concurs pentru funcția de Psiholog/Psihologă conform Termenilor de referință  următori:

I. Locul de muncă, funcția, programul de muncă, condițiile de salarizare:

1. Autoritatea publică: Direcția generală asistență  medicală si socială mun. Chișinău

2. Compartimentul: Centrul de zi ADIR pentru persoane cu dizabilități și TSA din municipiul Chișinău

3. Adresa: mun. Chisinau,  str. Nicolae Titulescu, 8.

4. Denumirea funcţiei: Psiholog/Psihologă

5. Nivelul de salarizare:  grila de salarizare, sporuri, premii, adaosuri la salariu -  conform prevederilor Legii Nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.

6.Programul de muncă – 8:00-17:00, cu o ora pauza de prânz, zile libere : sâmbăta, duminica.

II. Cerinţele funcţiei :

1. Studii: Diploma universitară  în domeniul psihologiei sau psihopedagogiei.

2. Experienţa profesională:  în domeniul social și educațional.

3. Cunoștinte:  legislaţia în domeniul   psihologiei, pedagogiei, cunoaşterea politicilor, precum şi a practicilor naţionale în protecția drepturilor omului; cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, Power Point, Internet etc.;

4. Abilităţi: relaționare interpersonală, comunicare eficientă, planificare, organizare,  capacitate de lucru independent și în echipă, integritate, spirit de iniţiativă, empatie, responsabilitate, capacitate de decizie, rezistenţă la efort şi stres, respectarea confidențialității datelor la care are acces; asigurarea calității serviciilor; tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

III. Descrierea funcţiei:

1.Scopul general și sarcinile de bază ale funcției: evaluarea stării psihologice a beneficiarilor, consiliere, asistența  psihologică a persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora.

2. Atribuțiile de serviciu: evaluarea stării psihologice a beneficiarilor prin identificarea nevoilor affective, acordarea suportului psiho-emoțional, organizarea psihoterapiei individuale și de grup, întocmirea și realizarea planurilor individualizate de asistență psihologică a beneficiarilor, participarea la supervizarea activității sale, supervizarea lucrului studenților (specialitatea psihologie) în perioada desfășurării practicii lor în teren, revizuirea periodică a Planului personalizat de consiliere, acordarea consilierii de specialitate  beneficiarilor, consilierea familiei pentru reducerea riscului de abandon, completarea la timp a documentelor și păstrarea corespunzătoare a acestora, organizarea activităților de consiliere a persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora, efectuarea observațiilor psihologice asupra mediului social al beneficiarului; înregistrarea intervențiilor privind fiecare beneficiar în registru și baza de date, asigurarea legăturii beneficiarilor Centrului cu alte instituții ce oferă servicii de consiliere din comunitate și din țară.

3. Alte atribuţii: participarea la instrurile și activitățile de dezvoltare profesională desfășurate în cadrul serviciului; respectarea secretul profesional, codului de etică și deontologie a psihologului; participarea la organizarea seminarelor de formare pentru angajații Centrului în scopul diminuării sindromului arderii profesionale, înaintarea  propunerilor  pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului, participrea la activităţile de instruire (seminare, traininguri, stagii etc.) din  ţară şi peste hotare.

4. Responsabilităţi: respectarea  Regulamentului  intern al Centrului si a fișei de post, asigurarea calității și eficienței muncii, pe care o desfășoară, păstrarea confidențialității informației colectate în timpul activității profesionale,  arhivarea bazei de date a dosarele beneficiarilor, ținerea registrului de evidență a activității psihologului, intocmirea notelor  informative.

Vă rugăm să prezentați  CV-ul și scrisoarea de intenție cu mențiunea “Angajare  Centrul de zi ADIR”  pe  adresa de e-mail: sosautism.rm@gmail.com

Termenul limită - 20 ianuarie, ora 18:00

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grenoble, 191, bl. G

Tel.: /+373/ 79665632 E-mail: sosautism.rm@gmail.com

Articol adaugat de: Viorica Vornicesku

telegram