Asociația obștească Institutul de Politici Publice lansează concursul privind selectarea unei companii sociologice pentru realizarea sondajului “Police in the vision of citizen = Poliția în viziunea cetățeanului”, în corespundere cu termenii de referință

Asociația obștească Institutul de Politici Publice lansează concursul privind selectarea unei companii sociologice pentru realizarea sondajului Police in the vision of citizen = Poliția în viziunea cetățeanului”, în corespundere cu termenii de referință.

Perioada de colectare a datelor: maximum până la 23 noiembrie 2021.

Compania va realiza următoarele sarcini de bază:

 • compania va efectua un sondaj al opiniei publice, la domiciliul respondenților;

Compania va prezenta următoarele:

 • frecvenţe în fișier Excel,
 • baza de date primare în SPSS,
 • ajutorul necesar pentru realizarea Raportului,
 • prezentarea datelor la conferința de presă.  

Calificarea și experiența companiei sociologice și a echipei:

 • descrierea generală a companiei;
 • date despre rețeaua de operatori;
 • experienţă anterioară în efectuarea cercetărilor similare în domeniul social și economic;
 • experienţă anterioară de analiză statistică a datelor colectate şi de elaborare a rapoartelor;
 • experţi de calificare înaltă cu experienţă vastă în organizarea cercetărilor sociologice (CV-urile vor fi incluse ca parte componentă a ofertei).
 • date privind cercetările efectuate de companie în ultimii 5 ani.

Parametrii generali de desfășurare a sondajului sunt următorii:

 • eșantionul va trebui să corespundă principiului de reprezentativitate națională și să cuprindă cel puțin 1200 de persoane cu minimum de 100 de puncte de eșantionare;
 • datele vor fi colectate în baza aceluiași chestionar, prin interviuri la domiciliul respondenților;
 • compania va efectua cercetarea și verificarea internă a corectitudinii datelor cu propriile sale rețele de operatori;
 • datele companiei vor fi reprezentative pentru gen, mediu de rezidență, vârstă (4 grupe), naționalitate, studii, nivel socio-economic.

Dosarul de aplicare:

Oferta tehnică va conține următoarele:

 • descrierea detaliată a companiei;
 • date despre schema de eșantionare (modalitatea de efectuare și argumentarea ei);
 • descrierea mecanismului și metodologiei de verificare internă a corectitudinii efectuării cercetării în teren;
 • descrierea mecanismului de instruire a operatorilor;
 • programul detaliat al cercetării și activităților, inclusiv perioada de instruire a operatorilor;
 • considerații și propuneri privind modificarea chestionarului.

 

Oferta financiară:

 • oferta financiară va fi prezentată în MDL într-un fișier separat.  Oferta financiară trebuie să conțină o descriere clară a capitolelor de cheltuieli: informații privind suma solicitată pentru efectuarea cercetării, cu atașarea bugetului detaliat, care va conține toate cheltuielile planificate ale cercetării, fără TVA și cu TVA.

Termeni de referință:

 • Plata se va efectua în MDL, nu mai mult decât în două tranșe, una la începutul lucrărilor, alta după prezentarea tuturor datelor sondajului și semnarea actelor; prima tranșă de 40% din costul total al sondajului, a doua tranșă de 60%.
 • Licitația va avea loc în baza dosarului prezentat în plic-fișier sigilat sau on-line, pe care vor fi indicate denumirea și adresa companiei.

Termen limită de aplicare: 

Adresa Institutului :

str. Puskin 16/1, MD-2012, Chisinau, Republica Moldova, tel. 022276786, +37369148005, fax: 022276786:  

Adresa e-mail: ipp@ipp.md, arcadie_barbarosie@ipp.md, arcadiebarbarosie@gmail.com; persoana de contact Arcadie Barbaroșie.

 

Author: Raisa Gutu

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă