A.O. Prietena Mea: Selectare unei companii pentru elaborarea site-ului: abilitare.mdA.O. Prietena Mea: Selectare unei companii pentru elaborarea site-ului: abilitare.md

Organizația

A.O. Prietena Mea

Sectorul:

Non-guvernamental

Scopul:

Elaborarea platformei online abilitare.md. Platforma va oferi materiale de suport specializate și va constitui o sursă de informare credibilă atât a părinților și îngrijitorilor copiilor cu dizabilități,

cât și a specialiștilor care lucrează cu această categorie de persoane.

Perioada de implementare: 

01.07.2024 - 30.08.2024

Livrabile

Website-ul abilitare.md

Expertiză:

Crearea site-urilor web

Locație:

Chișinău, Republica Moldova

Termen limită de aplicare 

26.06.2024

 

Despre organizație

„Prietena Mea”, este asociația obștească ce are scopul să sporească gradul de conștientizare și acceptare a sindromului Down și a altor dizabilități prin informarea și sensibilizarea societății. 

 

Background:

Asociația „Prietena Mea” în colaborare cu UNICEF Moldova, va dezvolta prima platformă pentru părinții cu copii cu dizabilități din Republica Moldova, care va sprijini părinții  în diferite etape de acceptare a dizabilității. Platforma abilitare.md va oferi materiale de suport specializate și va constitui o sursă de informare credibilă atât a părinților și îngrijitorilor copiilor cu dizabilități, cât și a specialiștilor care lucrează cu această categorie de persoane. 

 

În contextul Republicii Moldova nu există o resursă holistică care acoperă gama de informație oferită de abilitare.md. Platforma va furniza informații, resurse educaționale, cu scopul de a asigura referințe pentru diverse tipuri de dizabilități, tratamente, terapii și opțiuni educaționale. Astfel, abilitare.md își propune să formeze grupuri de suport format din mame și tați din regiuni care vor desfășura activități de advocacy în mediul lor. Pentru a asigura sustenabilitatea, abilitare.md va asigura ghiduri și tutoriale pentru părinți despre cum să abordeze și gestioneze nevoile specifice ale copiilor lor, inclusiv cele legate de atitudini și comportamente, cum ar fi discriminarea și stigmatizarea. Platforma va facilita discuții prin intermediul unui forum în care părinții pot interacționa, împărtăși experiențe și sfaturi, astfel stabilind conexiuni cu alți părinți care au copii cu dizabilități similare. abilitare.md este un proiect cu ambiția de a contribui la împuternicirea părinților, suportul și încurajarea lor.

 

Scopul contractării serviciilor

Asociația „Prietena Mea” în colaborare cu UNICEF Moldova, va dezvolta prima platformă pentru părinții cu copii cu dizabilități din Republica Moldova, care va sprijini părinții  în diferite etape de acceptare a dizabilității. Platforma abilitare.md va oferi materiale de suport specializate și va constitui o sursă de informare credibilă atât a părinților și îngrijitorilor copiilor cu dizabilități, cât și a specialiștilor care lucrează cu această categorie de persoane.

 

Livrabile

Website-ul abilitare.md conform caietului de sarcini, poate fi descărcat de pe acest link.

 

Cerințe față de compania aplicantă (cerințele se referă inclusiv la calificările membrilor echipei ce vor presta serviciile):

  • cel puțin trei ani de experiență în elaborarea website-urilor;
  • să aibă expertiză pe un framework PHP: Yii, Laravel, Symfony;
  • compania trebuie să aibă cunoștințe și abilități în optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare (SEO);
  • este important ca compania să ofere servicii de suport tehnic și mentenanță post-lansare. Site-ul va avea nevoie de actualizări și de rezolvarea eventualelor probleme tehnice.

 

Perioada de contractare: 01.07.2024-30.08.2024, compania va planifica și coordona toate activitățile cu echipa A.O. Prietena Mea.

 

Termeni și alte condiții: 

Companiile interesate vor transmite dosarele de aplicație cu următorul conținut: 

 

Oferta tehnică:

  • informație despre companie;
  • detalii despre arhitectura tehnică propusă, inclusiv limbajele de programare, framework-urile și tehnologiile ce vor fi utilizate;
  • un plan detaliat de implementare care să includă etapele și activitățile principale, cu termene clare și repere de livrare (milestones);
  • minimum 3 exemple de proiecte similare realizate anterior.

Oferta financiară întocmită conform tabelului de mai jos și semnată.

Tip produs

Preț unitate, MDL, TVA 0%

Crearea website-ului

Mentenanța lunară

 Criteriile de selecție: 

Compania va fi analizată în baza criteriului financiar (60%) și cel aferent experienței reieșite din oferta tehnică (40%). Termenul limită pentru depunerea ofertelor – 26.06.2024.

Ofertele vor fi trimise prin e-mail, la adresa: prietenameaong@gmail.com

Vor fi examinate doar dosarele complete, depuse în termenul stabilit. Vor fi contactate doar ofertele preselectate, în baza dosarelor depuse.

Prietena Mea își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a prelungi sau relansa concursul de selectare a unei companii media sau de comunicare. 

 

Toleranță zero împotriva abuzurilor

Pornind de la principiile cu privire la respectul și demnitatea la locul de muncă ce stau la baza activității A.O. PRIETENA MEA, declarăm aplicarea Politicii de toleranță zero împotriva abuzurilor de orice natură (discriminare, hărțuirea și violența bazată pe gen manifestată în mediul online sau offline) aplicate personalului A.O. PRIETENA MEA și experților afiliați, voluntarilor dar și a beneficiarilor or partenerilor A.O. PRIETENA MEA. Astfel, cu vehemență condamnăm orice formă de violență, inclusiv violența sexuală, iar făptuitorii trebuie pedepsiți. Toți/oate subcontractanții/tele care lucrează la executarea prezentului contract trebuie să respecte prezenta obligație.