Invitație de participare la procedura de achiziție repetată - TractorInvitație de participare la procedura de achiziție repetată - Tractor

AO ”Cimișlienii de pretutindeni”  invită companiile specializate să participe la licitația repetată privind achiziționarea Tractorului, în cadrul Acordului de Grant nr. 05 din 13.12.2024  în cadrul proiectului PNUD ”Piețe Reziliente și Incluzive în Moldova” (PRIM)  este implementat cu susținerea Guvernului Elveției.

  • Informații generale:
    • Denumirea organizației: AO ”Cimișlienii de pretutindeni”  
  • Adresa: adresa: or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 14
  • Numărul de telefon: 079191177

 

  • Dosarul de aplicare va conține:

Oferta financiară - Care va conține denumirea bunurilor, unitatea de măsură, cantitatea, prețul și suma la TVA cota 0.

Oferta tehnică  care va include descrierea bunurilor propuse și specificațiile  tehnice (poate fi indicat și un link cu imaginea produsului oferit și alte detalii), termenul de livrare, termenul de garanție, cât și alte acte pentru prezentare conform Caietului de sarcini(Link).

 

Dosarele de aplicare vor fi depuse până la data de 30.04.2024 ora 18.00 la adresa de e-mail bastinasi.cimislia@gmail.com  cu mențiunea Oferta Tractor,

Ofertele incomplete sau transmise după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate. 

Articol adaugat de: Anastasia Rusu