Cerere de exprimare a Interesului. Instruire în domeniul promovării profesiei de pedagog, specialitatea Învățământ primar în cadrul Programului Școala de vară.Cerere de exprimare a Interesului. Instruire  în domeniul promovării profesiei de pedagog, specialitatea Învățământ primar în cadrul Programului Școala de vară.

                                                                                                                                              

                                                        CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-C-06  din 24.10.2022

Nr. Referinţă:  MD- V.LUPU- 399369-CS-INDV

Titlul sarcinii: Instruire   în domeniul promovării profesiei de pedagog, specialitatea  Învățământ primar în cadrul Programului Școala de vară.

 

         Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025. În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială  IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei  a primit subfinanțare de la  Ministerul Educației și Cercetării pentru implementarea  subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO) și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

        Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei își propune realizarea mai multor intervenții în vederea modernizării spațiilor educaționale, dezvoltării mecanismelor de îmbunătățire a calității procesului de predare-învățare-evaluare, formării abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor de la domeniul Științe ale educației (pedagogie) pentru a forma specialiști competenți și competitivi, sporind șansele de angajare în câmpul muncii. În instituția de învățământ profesional tehnic se va amenaja un Centru metodic de formare profesională și ghidare în carieră, un Laborator Multimedia care vor fi dotate cu echipament informațional, unde se vor desfășura servicii de consultanță și instruire la domeniile: ,,Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice”, ,,Suport și resurse educaționale”, ,,Curriculum și produse curriculare”, ,,Parteneriate educaționale și sociale”, în vederea asigurării calității procesului educațional în formarea profesională a specialiștilor calificați.

             În cadrul instruirii în domeniul promovării profesiei de pedagog la specialitatea Învățământ primar vor fi instruiți 30 de  absolvenți de gimnaziu, repartizați  în trei ateliere a câte 10 persoane.  Consultantul  va instrui fiecare grup de 10 persoane  pe parcursul  a 3 zile. În total, consultantul va presta servicii de instruire pe parcursul a 9 zile, câte 5 ore pe zi. În a 10-a zi va fi realizată evaluarea cu toate 30 de persoane. Instruirea absolvenților de gimnaziu se va realiza în incinta IP Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei.

      Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: http://colegiu.md/doc/Transparenta/Achizitii%20publice/TOR%20SC%20IP.pdf

   

                                                                                               

IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei invită consultanții eligibili  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor  de instruire  în domeniul promovării profesiei de pedagog. pentru specialitatea Învățământ primar, calificarea Învățător, în cadrul Programului Școala de vară.

     Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor de instruire a  absolvenților în domeniul promovării profesiei de pedagog.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 • Studii superioare în domeniul Științe ale Educației sau domenii conexe;
 • Grad didactic superior/ întâi/ doi;
 • Experiență de activitate în calitate de învățător, de cel puțin 5 ani;
 • Experiență de formator sau trainer, de cel puțin 2 ani în domeniul Științe ale Educației;
 • Capacități excelente de implementare a metodelor interactive în lucrul cu elevii;
 • Posedarea limbii române (scris și oral);
 • Abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser;
 • Abilități de comunicare și de lucru în echipă.

        Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

          Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selecție – “Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali”, prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

          Consultanții interesați pot obține informații suplimentare de la Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, str. Vasile Mahu,162, tel: 023524654; 069934348, e-mail: colpedagogorhei@gmail.com, în timpul orelor de lucru  0800-1700.

       Propunerile trebuie să fie transmise la adresa: or. Orhei, str. Vasile Mahu,162 sau electronic la adresa  e-mail: colpedagogorhei@gmail.com, până la 30 aprilie 2024

      

         Adresa menționată mai sus:

MD-3505, or. Orhei, str. Vasile Mahu,162, Republica Moldova,

tel: 023524654; 069934348

e-mail: colpedagogorhei@gmail.com

 

Semnătura Managerului de proiect

Valentina Sandul  __________________

 

                                                             

 

                                                                                                       

IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei

Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

Nr. ReferinţăMD- V. LUPU- 399369-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Consultant individual pentru instruire în domeniul promovării profesiei de pedagog, specialitatea  Învățământ primar în cadrul Programului Școala de vară.

 1. Informații generale despre proiect

Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025. Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS Ministerul Educației și Cercetării a semnat cu IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei Acordul de subfinanțare a subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO).

Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei își propune realizarea mai multor obiective în vederea modernizării spațiilor educaționale, dezvoltării mecanismelor de îmbunătățire a calității procesului de predare-învățare-evaluare, abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor de la domeniul educație (pedagogie) pentru a forma specialiști competenți și competitivi, sporind șansele de angajarea în câmpul muncii. În instituția de învățământ profesional tehnic se va amenaja un Centru metodic de formare profesională și ghidare în carieră, un Laborator Multimedia, care vor fi dotate cu echipament informațional, unde se vor desfășura servicii de consultanță și instruire la domeniile: ,,Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice”, ,,Suport și resurse educaționale”, ,,Curriculum și produse curriculare”, ,,Parteneriate educaționale și sociale”.

Proiectul PECCO este  orientat spre atingerea obiectivelor:

O1- Crearea noilor medii de învățare, axate pe coerența resurselor curriculare, informaționale, logistice și tehnologii didactice aplicate, orientate pe formarea graduală a competențelor profesionale și celor transversale, din perspectiva asigurării calității și sustenabilității educației.

O2- Dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale de calitate prin integrarea de noi modalități de predare și învățare care valorifică tehnologiile digitale.

O3- Reactualizarea și valorificarea TIC în educație prin diversificarea mijloacelor și resurselor digitale de învățare în raport cu finalitățile programelor de studii și valențele tehnologiilor didactice.                                                                                                                       

O4 -Dezvoltarea Curricula pentru valorificarea potențialului individual, instituțional și comunitar în vederea corelării și sporirii relevanței studiilor și îmbunătățirii continue a Programelor de studii.

 

O5 - Crearea sinergiilor și valorificarea capacităților tuturor instituțiilor partenere privind asigurarea calității și relevanței formării profesionale a specialiștilor competenți și competitivi la domeniul pedagogic.

 1. Obiectivul sarcinii:

Obiectivul principal al sarcinii este instruirea absolvenților de gimnaziu în vederea inițierii  în profesia de pedagog, specialitatea Învățământ primar, calificarea: Învățător.

3. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • Studierea planului de învățământ la specialitatea Învățământ primar, calificarea Învățător și elaborarea unui Plan de activități ce urmează a fi implementat în cadrul școlii de vară privind inițierea viitorilor abiturienți în domeniul de formare profesională cu profil pedagogic, calificarea: învățător;
 • Elaborarea, prin coordonare cu directorul adjunct instruire și educație din Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei (denumit în continuare „Client”) a materialelor didactice demonstrative și distributive care vor fi utilizate în cadrul instruirii;
 • Organizarea și desfășurarea activităților de instruire a viitorilor abiturienți în domeniul de formare profesională cu profil pedagogic, calificarea: învățător. În cadrul sesiunii de formare, vor fi instruiți 30 de abiturienți, repartizați în 3 grupuri a câte 10 persoane. Consultantul va instrui fiecare grup de 10 persoane pe parcursul a 3 zile, a câte 5 ore pe zi. În total Consultantul va presta servicii de instruire pe parcursul a 9 zile. În a 10-a zi va fi realizată evaluarea cu toate 30 de persoane;
 • Realizarea evaluării, cu aplicarea unui chestionar, pentru verificarea nivelului de inițiere în domeniul profesional cu profil pedagogic;
 • Elaborarea și prezentarea raportului final de activitate, cu specificarea rezultatelor evaluării finale.

4. Livrabile și termeni de realizare

Semnarea contractului și realizarea sarcinii este planificată pentru luna iulie-august 2024.

Sarcini și responsabilități

Volum estimat de lucru

Termen de realizare

Studierea planului de învățământ la specialitatea Învățământ primar, calificarea Învățător și elaborarea unui Plan de activități ce urmează a fi implementat în cadrul școlii de vară privind inițierea viitorilor abiturienți în domeniul de formare profesională cu profil pedagogic, calificarea: învățător .

         5

Până la 5 zile de la semnarea contractului

Elaborarea, prin coordonare cu directorul adjunct instruire și educație  din Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei (denumit în continuare „Client”) a materialelor didactice demonstrative și distributive care vor fi utilizate în cadrul instruirii.

        10

Până la 10 zile de la semnarea contractului

Organizarea și desfășurarea activităților de instruire a viitorilor abiturienți în domeniul de formare profesională cu profil pedagogic, calificarea: învățător. În cadrul sesiunii de formare, vor fi instruiți 30 de abiturienți, repartizați în 3 grupuri a câte 10 persoane. Consultantul va instrui fiecare grup de 10 persoane pe parcursul a 3 zile, a câte 5 ore pe zi. În total Consultantul va presta servicii de instruire pe parcursul a 9 zile.  

       

45

 

 

 

 

În coordonare cu Clientul.

Realizarea evaluării, cu aplicarea unui chestionar, pentru verificarea  

nivelului de inițiere în domeniul profesional cu profil pedagogic.

        5

 

În a 10-a zi de activitate.

Elaborarea și prezentarea raportului final de activitate, cu specificarea

rezultatelor evaluării finale.

      10

Până la 10 zile de la realizarea instruirii.

 

5. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

 

Experiență generală: 30 puncte

 • Studii superioare în domeniul Științe ale Educației sau domenii conexe;
 • Grad didactic superior/ întâi/ doi;

                                                                             

Corespunderea cu sarcinile proiectului: 40 puncte

 • Experiență de activitate în calitate de învățător, de cel puțin 5 ani;
 • Experiență de formator sau trainer, de cel puțin 2 ani în domeniul domeniul Științe ale Educației;
 • Capacități excelente de implementare a metodelor interactive în lucrul cu elevii;

 

      Limbă și Comunicare: 30 puncte

 • Posedarea limbii române (scris și oral);
 • Abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser;
 • Abilități de comunicare și de lucru în echipă.

6. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Consultantul contractat va raporta /coordona activitatea cu directorul Colegiului sau managerul de proiect.

 Aranjamente instituționale:

Instituția va pune la dispoziția Consultantului o sală de studii, dotată cu calculator, sistem de proiecție și conexiune la internet, consumabile necesare, acces la Planul de învățământ al Programului de formare profesională  11310 Învățământ primar, alte documentele interne (după caz).

 1. Declarație de confidențialitate

           Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei.

 1. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects -operations/products-and-services/brief/ procurement-new-framework).

 

Semnătura Managerului de proiect

 Valentina Sandul ____________

Articol adaugat de: Orhei Chamber